Thứ tư,  28/09/2022

Phát động cuộc thi viết về phòng, chống ma túy

Chiều 11-11, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư) tổ chức phát động cuộc thi: Báo chí viết về phòng, chống ma túy.Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam, các nhà báo, nhóm tác giả có thể tham gia dự thi với việc gửi các tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật với nội dung về các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống ma túy, giúp đỡ người nghiện hoàn lương, hòa nhập cuộc sống cộng đồng; công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, xử lý những vụ việc liên quan ma túy; phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy...Cuộc thi kết thúc vào ngày...

Chiều 11-11, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư) tổ chức phát động cuộc thi: Báo chí viết về phòng, chống ma túy.
Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam, các nhà báo, nhóm tác giả có thể tham gia dự thi với việc gửi các tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật với nội dung về các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống ma túy, giúp đỡ người nghiện hoàn lương, hòa nhập cuộc sống cộng đồng; công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, xử lý những vụ việc liên quan ma túy; phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy…
Cuộc thi kết thúc vào ngày 25-12-2011.


Theo Nhandan