Thứ sáu,  07/10/2022

Hội thảo quốc tế chè Thái Nguyên – Việt Nam

Ngày 13-11, Hội thảo quốc tế chè Thái Nguyên - Việt Nam 2011 với chủ đề "Bay xa hương Trà Thái Nguyên" đã được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên. Đây là một trong bảy hoạt động chính tại Liên hoan Trà quốc tế Thái Nguyên lần thứ nhất - Thái Nguyên, Việt Nam 2011.Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến chè ở Thái Nguyên. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 18 nghìn ha chè, năng suất chè búp tươi bình quân đạt gần 100 tạ/ha, sản lượng gần 200 nghìn tấn. Thái Nguyên tiêu thụ chè chủ yếu là thị trường trong nước, lượng chè xuất khẩu còn chiếm tỷ lệ thấp, giá trị xuất khẩu không cao, thị trường xuất khẩu chủ yếu sang các nước Trung Quốc, Anh, Pa-ki-xtan, Nga...Tại hội thảo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia ký kết hợp tác đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè. Hội thảo là diễn đàn quan trọng, thiết thực đối với những người trồng chè ở Thái Nguyên và bạn bè quốc tế. Qua đó, các bên sẽ đưa...

Ngày 13-11, Hội thảo quốc tế chè Thái Nguyên – Việt Nam 2011 với chủ đề “Bay xa hương Trà Thái Nguyên” đã được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên. Đây là một trong bảy hoạt động chính tại Liên hoan Trà quốc tế Thái Nguyên lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến chè ở Thái Nguyên. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 18 nghìn ha chè, năng suất chè búp tươi bình quân đạt gần 100 tạ/ha, sản lượng gần 200 nghìn tấn. Thái Nguyên tiêu thụ chè chủ yếu là thị trường trong nước, lượng chè xuất khẩu còn chiếm tỷ lệ thấp, giá trị xuất khẩu không cao, thị trường xuất khẩu chủ yếu sang các nước Trung Quốc, Anh, Pa-ki-xtan, Nga…

Tại hội thảo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia ký kết hợp tác đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè. Hội thảo là diễn đàn quan trọng, thiết thực đối với những người trồng chè ở Thái Nguyên và bạn bè quốc tế. Qua đó, các bên sẽ đưa ra cách thức hợp tác nghiên cứu và định hướng phát triển cây chè, từ đó xây dựng thương hiệu, thị trường cho ngành chè Việt Nam và Thái Nguyên hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Nhandan