Thứ hai,  26/09/2022

Khu Ga thị trấn Đồng Đăng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm Ban công tác mặt trận đã huy động được 500 ngày công và 36 triệu đồng làm 600 mét đường bê tông tại khu phố và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con tại khu phố được cải thiện, tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Công tác mặt trận Khu Ga đã công bố quyết định của UBND thị trấn về tặng giấy khen cho 103 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền và công nhận 183 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2011.

LSO-Thiết thực chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, 81 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011). Ngày 12/11/2011, Ban công tác mặt trận Khu Ga thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà đa năng Ga đường sắt Đồng Đăng. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ thị trấn, Đồn biên phòng 55, Công an thị trấn và đông đảo bà con khu Ga.
Biểu diễn văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu Ga thị trấn Đồng Đăng
Năm 2011, hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu Ga đã đạt được những kết quả trong hoạt động phong trào ngày vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm, Ban công tác mặt trận đã tổ chức vận động các hộ dân trong khu ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo được trên 7,5 triệu đồng, vận động bà con nộp thuế nhà đất đúng hạn được trên 35 triệu đồng.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm Ban công tác mặt trận đã huy động được 500 ngày công và 36 triệu đồng làm 600 mét đường bê tông tại khu phố và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con tại khu phố được cải thiện, tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Công tác mặt trận Khu Ga đã công bố quyết định của UBND thị trấn về tặng giấy khen cho 103 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền và công nhận 183 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2011.

Công Quân