Thứ hai,  26/09/2022

Câu lạc bộ Cha mẹ về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Phú Yên vừa phối hợp Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ Cha mẹ về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.Đây là những câu lạc bộ điểm đầu tiên của Phú Yên. Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần để trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao kiến thức kỹ năng và năng lực cho trẻ vị thành niên, thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/AIDS, bạo lực học đường. Các câu lạc bộ sẽ xây dựng những vở kịch, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền về công tác dân số, sức khỏe sinh sản tại các trường học và thôn, xóm, xã, phường....

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phú Yên vừa phối hợp Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ Cha mẹ về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.
Đây là những câu lạc bộ điểm đầu tiên của Phú Yên. Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần để trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao kiến thức kỹ năng và năng lực cho trẻ vị thành niên, thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/AIDS, bạo lực học đường. Các câu lạc bộ sẽ xây dựng những vở kịch, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền về công tác dân số, sức khỏe sinh sản tại các trường học và thôn, xóm, xã, phường.


Theo Nhandan