Thứ tư,  28/09/2022

Ngày 28-11, tổng kết công tác ATGT toàn quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa chỉ đạo hai bộ Giao thông vận tải và Công an khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATGT toàn quốc năm 2011, dự kiến ngày 28-11 tới đây tại Hà Nội.Hội nghị sẽ bàn các giải pháp cấp bách, đột phá, hiệu quả lâu dài nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước; tuyên truyền đến từng tổ chức và cá nhân ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn. Đồng thời, thông qua dự thảo Kế hoạch hành động "Năm an toàn giao thông 2012". Về giải pháp cấp bách giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-11. Văn phòng Chính phủ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa chỉ đạo hai bộ Giao thông vận tải và Công an khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATGT toàn quốc năm 2011, dự kiến ngày 28-11 tới đây tại Hà Nội.
Hội nghị sẽ bàn các giải pháp cấp bách, đột phá, hiệu quả lâu dài nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước; tuyên truyền đến từng tổ chức và cá nhân ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn. Đồng thời, thông qua dự thảo Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”. Về giải pháp cấp bách giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-11. Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp, có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan để Hà Nội và TP Hồ Chí Minh báo cáo phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn.


Theo Nhandan