Chủ nhật,  25/09/2022

Quảng Ngãi hỗ trợ dầu và bảo hiểm cho ngư dân

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định hỗ trợ tiền nhiên liệu và mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên cho các tàu đánh bắt xa bờ của địa phương. 1,8 tỉ đồng sẽ được tỉnh Quãng Ngãi hỗ trợ nhiên liệu, bảo hiểm cho gần 50 tàu, mức thấp nhất là 18 triệu đồng/chuyến/tàu 110 sức ngựa và cao nhất là 60 triệu đồng/chuyến/tàu 590 sức ngựa.Trước đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cũng đã hỗ trợ 1 tỷ đồng mua 100 thẻ bảo hiển thân tàu tặng Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Đây là những biện pháp khuyến khích bà con ngư dân tiếp tục bám biển, vươn...

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định hỗ trợ tiền nhiên liệu và mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên cho các tàu đánh bắt xa bờ của địa phương.

1,8 tỉ đồng sẽ được tỉnh Quãng Ngãi hỗ trợ nhiên liệu, bảo hiểm cho gần 50 tàu, mức thấp nhất là 18 triệu đồng/chuyến/tàu 110 sức ngựa và cao nhất là 60 triệu đồng/chuyến/tàu 590 sức ngựa.

Trước đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cũng đã hỗ trợ 1 tỷ đồng mua 100 thẻ bảo hiển thân tàu tặng Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Đây là những biện pháp khuyến khích bà con ngư dân tiếp tục bám biển, vươn khơi.

Theo Dangcongsan.vn