Thứ tư,  28/09/2022

110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu

Ngày 25-11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ (GS, VS) Trần Huy Liệu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học Trần Huy Liệu".Hội thảo đã thu hút hơn 20 ý kiến tham luận của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, các đồng nghiệp viết về GS, VS Trần Huy Liệu trên các lĩnh vực hoạt động cách mạng, chính trị - xã hội, văn hóa, báo chí, văn học và lịch...

Ngày 25-11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ (GS, VS) Trần Huy Liệu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học Trần Huy Liệu”.
Hội thảo đã thu hút hơn 20 ý kiến tham luận của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, các đồng nghiệp viết về GS, VS Trần Huy Liệu trên các lĩnh vực hoạt động cách mạng, chính trị – xã hội, văn hóa, báo chí, văn học và lịch sử.


Theo Nhandan