Thứ hai,  26/09/2022

Công bố Quy hoạch Thành phố Điện Biên Phủ

Ngày 26/11, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND thành phố Điện Biên Phủ phối hợp cùng Sở xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản thiết kế do Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) tư vấn. Theo đó, thành phố Điện Biên Phủ sẽ được quy hoạch trên diện tích trên 6.400ha. Trong định hướng quy hoạch, ngoài tập trung phát triển trung tâm đô thị hiện hữu, sẽ có thêm 3 đô thị (3 phân khu chức năng) được hình thành gồm: Khu Tây Bắc, Đông Bắc và trung tâm mới phía Đông, cùng với đó là việc hình thành hành làng văn hoá, các khu chức năng ven đô thị… Với tính chất là trung tâm chính trị, văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật; trung tâm đầu mối giao thông; trung tâm du lịch trọng điểm... của Quốc gia trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch sinh thái văn hoá dân tộc, bản quy hoạch đã đảm bảo...

Ngày 26/11, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND thành phố Điện Biên Phủ phối hợp cùng Sở xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Bản thiết kế do Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) tư vấn. Theo đó, thành phố Điện Biên Phủ sẽ được quy hoạch trên diện tích trên 6.400ha. Trong định hướng quy hoạch, ngoài tập trung phát triển trung tâm đô thị hiện hữu, sẽ có thêm 3 đô thị (3 phân khu chức năng) được hình thành gồm: Khu Tây Bắc, Đông Bắc và trung tâm mới phía Đông, cùng với đó là việc hình thành hành làng văn hoá, các khu chức năng ven đô thị…

Với tính chất là trung tâm chính trị, văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật; trung tâm đầu mối giao thông; trung tâm du lịch trọng điểm… của Quốc gia trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch sinh thái văn hoá dân tộc, bản quy hoạch đã đảm bảo yếu tố bản sắc, tạo hình ảnh riêng cho thành phố đặc trưng vùng “xứ Thái, hoa Ban”.

Điều đáng lưu ý là bản quy hoạch lần này đã chú trọng đến giải pháp thiết lập hệ thống không gian bao gồm: mặt nước, cây xanh, văn hoá kết hợp với các khu di tích lịch sử; Tạo dựng trung tâm hiện hữu không gian mới, mang đậm tính di tích của vùng, trên cơ sở bảo tồn, tôn tạo các bản làng truyền thống; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, nâng tầm giá trị liụch sử chiến thắng Điện Biên Phủ; hạn chế các luồng di dân tới đô thị trung tâm bảo tàng…/.

Theo Dangcongsan.vn