Thứ tư,  28/09/2022

Phát động cuộc thi báo chí "Chung sức xây dựng nông thôn mới"

Sáng 30-11, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động cuộc thi báo chí với chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới".Cuộc thi tập trung các nội dung, như: biểu dương các mô hình, điển hình phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xóa đói, giảm nghèo; tổ chức các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật; các nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân. Cuộc thi được tiến hành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam...
Sáng 30-11, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cuộc thi tập trung các nội dung, như: biểu dương các mô hình, điển hình phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xóa đói, giảm nghèo; tổ chức các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật; các nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân. Cuộc thi được tiến hành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10-2012.

Theo Nhandan