Thứ sáu,  01/12/2023

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chung sức vì cuộc sống người nghèo

Giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu đã đề ra mục tiêu lớn là phấn đấu đến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, giảm hộ nghèo (theo chuẩn tỉnh) từ 12,15% (hơn 26.000 hộ) xuống dưới 2,35%, với tiêu chí hộ nghèo ở khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân 900.000 đồng/tháng/người trở xuống và khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập từ 700.000 đồng/tháng/người trở xuống. Để thực hiện được những mục tiêu đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh và các cấp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như: cho vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình giảm nghèo.... Trong giai đoạn 2006-2010, tổng nguồn vốn cho vay thực hiện dự án giảm nghèo của tỉnh trên 609 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể (theo tiêu chí mới). Hiện toàn tỉnh...

Giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu đã đề ra mục tiêu lớn là phấn đấu đến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, giảm hộ nghèo (theo chuẩn tỉnh) từ 12,15% (hơn 26.000 hộ) xuống dưới 2,35%, với tiêu chí hộ nghèo ở khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân 900.000 đồng/tháng/người trở xuống và khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập từ 700.000 đồng/tháng/người trở xuống.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh và các cấp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như: cho vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình giảm nghèo….

Trong giai đoạn 2006-2010, tổng nguồn vốn cho vay thực hiện dự án giảm nghèo của tỉnh trên 609 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể (theo tiêu chí mới). Hiện toàn tỉnh đã có hơn 44.000 hộ thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 24,56%. Đời sống của hộ nghèo đã được cải thiện, nâng mức thu nhập từ 160.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng/người/tháng ở thành thị lên 300.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 400.000 đồng/người/tháng ở thành thị. Hiện nay số hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2.793 hộ, chiếm tỷ lệ 1,09% so với tổng số hộ dân, số hộ nghèo còn lại theo chuẩn Quốc gia là 1.020 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số hộ dân.

Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao tặng bằng khen cho 61 tập thể và 180 cá nhân, sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh trao tặng Giấy khen cho 144 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2006-2010./.

Theo Dangcongsan.vn