Thứ ba,  27/02/2024

Kiểm lâm huyện Yên Sơn, Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

- Yên Sơn có gần 66 nghìn ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên có gần 39 nghìn ha, rừng trồng trên 27 nghìn ha. Trong những năm qua, huyện Yên Sơn luôn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên trên 61%. Đặc biệt, tình trạng khai phá rừng tự nhiên, việc đốt nương, làm rẫy những năm gần đây hầu như không còn. Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn đã tham mưu với cấp ủy chính quyền, xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và phương án chố́ng cháy rừng; phối hợp với các tổ đội, trưởng các thôn bản tuần tra, kiểm tra các khu rừng để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm lâm luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức cho nhân dân kí cam kết bảo vệ rừng. Đặc biệt, từ năm 2008 Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn đã xây dựng được hai mô hình điểm về quản...

Yên Sơn có gần 66 nghìn ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên có gần 39 nghìn ha, rừng trồng trên 27 nghìn ha. Trong những năm qua, huyện Yên Sơn luôn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên trên 61%.

Đặc biệt, tình trạng khai phá rừng tự nhiên, việc đốt nương, làm rẫy những năm gần đây hầu như không còn. Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn đã tham mưu với cấp ủy chính quyền, xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và phương án chố́ng cháy rừng; phối hợp với các tổ đội, trưởng các thôn bản tuần tra, kiểm tra các khu rừng để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm lâm luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức cho nhân dân kí cam kết bảo vệ rừng. Đặc biệt, từ năm 2008 Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn đã xây dựng được hai mô hình điểm về quản lí rừng phòng hộ đầu nguồn tại cộng đồng tại thôn Khuổi Bốc, xã Hùng Lợi và thôn Khao Quân xã Đạo Viên. Mô hình quản lý rừng phòng hộ tại cộng đồng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân quản lý và bảo vệ tốt hơn nữa những khu vực phòng hộ rừng đầu nguồn. Người dân được hưởng lợi, tận thu nguồn lâm-thổ-sản dưới tán rừng, từng bước nâng cao thu nhập từ rừng cho nhân dân.

Đi đôi với công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, huyện Yên Sơn luôn chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xác định được những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để phối hợp với các cấp các ngành, lập các phương án tác chiến, tuần tra kiểm soát lối vào rừng, canh gác 24/24h; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và kiện toàn các Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về vấn đề quản lý và bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các cấp.

Theo ông Vũ Ngọc Trực, Phó Hạt trưởng, Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện Yên Sơn chúng tôi đã phân công cán bộ kiểm lâm tại ở địa bàn giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất nông nghiệp, chúng tôi cũng thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ và tổ chức họp thôn để thường xuyên phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức tuần tra, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Ngoài ra còn tổ chức những cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng ở các xã để nâng cao sự chỉ huy điều hành trong công tác phòng chống cháy rừng.

Ngoài ra, Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn đã cấp phát trên 8000 bộ dụng cụ cho các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng để phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng, tiến hành tu sửa biển báo, cột mốc tuyên truyền tại các khu rừng, các địa bàn giáp ranh với các huyện bạn và tỉnh bạn, giúp mọi người nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hàng năm, Hạt kiểm lâm huyện phối kết hợp với ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm góp phần xử lý tình huống, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất khi cháy rừng xảy ra. Nhờ có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp các nghành, tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện đã giảm hơn so với những năm trước.

Với những cố gắng, nỗ lực của lực lượng kiểm lâm cùng với ý thức trách nhiệm của người dân, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lên gần 70% ./.

Theo Dangcongsan.vn