Thứ tư,  17/08/2022

Phá hủy bom an toàn

LSO-Ngày 1/12/2011, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phá hủy an toàn 1 quả bom và 2 quả đạn pháo. Trong đó, quả bom có đường kính 0,41 m, chiều dài 1,15 m có trọng lượng 750 bảng Anh (tương đương 340,5 Kg) . Bom được phát hiện tại đồi Tổ Sơn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, nơi đây đang thi công xây dựng doanh trại Đại đội trinh sát 20 Bộ CHQS tỉnh. Theo cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh, số bom, đạn này tồn sót lại sau chiến tranh từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Quả bom nặng khoảng...

LSO-Ngày 1/12/2011, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phá hủy an toàn 1 quả bom và 2 quả đạn pháo.

Trong đó, quả bom có đường kính 0,41 m, chiều dài 1,15 m có trọng lượng 750 bảng Anh (tương đương 340,5 Kg) . Bom được phát hiện tại đồi Tổ Sơn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, nơi đây đang thi công xây dựng doanh trại Đại đội trinh sát 20 Bộ CHQS tỉnh. Theo cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh, số bom, đạn này tồn sót lại sau chiến tranh từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Quả bom nặng khoảng 34,5kg

Tin ảnh: Đình Quang