Thứ sáu,  12/08/2022

Tàu Thanh niên Ðông – Nam Á đến Việt Nam

Chiều 4-12, Tàu Thanh niên Đông - Nam Á đã cập bến cảng Sài Gòn, tới Việt Nam trong chương trình giao lưu giữa thanh niên Nhật Bản, các nước ASEAN với đoàn viên thanh niên Việt Nam.Trên tàu có 329 đại biểu đến từ Nhật Bản và 10 quốc gia Đông - Nam Á gặp gỡ lãnh đạo thành phố; tham gia giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ với đoàn viên thanh niên TP Hồ Chí Minh, tham quan và giao lưu với một số đơn vị của thành phố, ở nhà dân (chương trình homestay) để tìm hiểu đất nước, con người, phong tục truyền thống, văn hóa, ẩm thực Việt Nam... Đây là lần thứ 11 Tàu Thanh niên Đông - Nam Á đến Việt Nam. Chương trình do Chính phủ Nhật Bản tài trợ chính với sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ các nước Đông - Nam Á theo ngân sách hằng năm.PVNâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thônHơn hai trăm đại biểu ở các tỉnh khu vực phía bắc (từ Thừa Thiên- Huế trở ra) và cán bộ Bộ Nội vụ vừa dự Hội thảo khoa...
Chiều 4-12, Tàu Thanh niên Đông – Nam Á đã cập bến cảng Sài Gòn, tới Việt Nam trong chương trình giao lưu giữa thanh niên Nhật Bản, các nước ASEAN với đoàn viên thanh niên Việt Nam.

Trên tàu có 329 đại biểu đến từ Nhật Bản và 10 quốc gia Đông – Nam Á gặp gỡ lãnh đạo thành phố; tham gia giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ với đoàn viên thanh niên TP Hồ Chí Minh, tham quan và giao lưu với một số đơn vị của thành phố, ở nhà dân (chương trình homestay) để tìm hiểu đất nước, con người, phong tục truyền thống, văn hóa, ẩm thực Việt Nam… Đây là lần thứ 11 Tàu Thanh niên Đông – Nam Á đến Việt Nam. Chương trình do Chính phủ Nhật Bản tài trợ chính với sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ các nước Đông – Nam Á theo ngân sách hằng năm.

PV

Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hơn hai trăm đại biểu ở các tỉnh khu vực phía bắc (từ Thừa Thiên- Huế trở ra) và cán bộ Bộ Nội vụ vừa dự Hội thảo khoa học “Giải pháp và kinh nghiệm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ” do Tạp chí Tổ chức (Bộ Nội vụ) tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. Đây là đề án có quy mô lớn, có tác động tới phần lớn lao động ở nông thôn trong độ tuổi lao động và cán bộ chuyên trách về Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chính quyền công chức chuyên môn cấp xã để đạt mục tiêu bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng một triệu lao động nông thôn, trong đó 100 nghìn lượt cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

PV

Thành lập hơn 3.300 tổ, đội, nhóm bảo đảm An toàn trường học

Hiện nay, tỉnh Nam Định có 589 đội Thanh niên xung kích; 229 câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; 538 Đội Thiếu niên Sao đỏ và hơn hai nghìn tổ, nhóm tự quản bảo đảm An toàn trường học thu hút hơn 30 nghìn học sinh, sinh viên tham gia. Các trường học và Trung tâm giáo dục đều thành lập Ban chỉ đạo để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp Hội phụ huynh, đoàn thể các cấp và lực lượng an ninh cơ sở trong công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thúc đẩy các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Theo Nhandan