Thứ sáu,  12/08/2022

Hải Phòng : Khởi công công trình thoát nước thải đô thị

Sáng 6-12, TP Hải Phòng đã khởi công công trình thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP Hải Phòng. Đây là công trình quan trọng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và phát triển đô thị thành phố.Công trình thoát nước mưa, nước thải (gói thầu A1 và A4) trị giá hơn 783 tỷ đồng là hợp phần trong Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn do UBND TP Hải Phòng là chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.221 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Nhật Bản (JICA) là 16 tỷ yen, tương đương 2.289 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước là 932 tỷ đồng.Hạng mục thoát nước mưa gồm : cải tạo kênh An Kim Hải dài 5.402m, xây bốn cầu bắc qua kênh ; cải tạo kênh Ba Tổng dài 650m ; cải tạo và xây dựng các hồ Thượng Lý, Trại Chuối, Đôn Nghĩa; xây dựng các tuyến cống hộp bê tông cốt thép dài 2.700m; xây dựng tuyến đê Vĩnh Niệm dài 1.230m và các trạm bơm Trại...

Sáng 6-12, TP Hải Phòng đã khởi công công trình thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP Hải Phòng. Đây là công trình quan trọng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và phát triển đô thị thành phố.

Công trình thoát nước mưa, nước thải (gói thầu A1 và A4) trị giá hơn 783 tỷ đồng là hợp phần trong Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn do UBND TP Hải Phòng là chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.221 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Nhật Bản (JICA) là 16 tỷ yen, tương đương 2.289 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước là 932 tỷ đồng.

Hạng mục thoát nước mưa gồm : cải tạo kênh An Kim Hải dài 5.402m, xây bốn cầu bắc qua kênh ; cải tạo kênh Ba Tổng dài 650m ; cải tạo và xây dựng các hồ Thượng Lý, Trại Chuối, Đôn Nghĩa; xây dựng các tuyến cống hộp bê tông cốt thép dài 2.700m; xây dựng tuyến đê Vĩnh Niệm dài 1.230m và các trạm bơm Trại Chuối, Thượng Lý…

Hạng mục thoát nước thải gồm: xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm với công nghệ xử lý sinh học có công suất 36.000m3/ngày đêm; lắp đặt năm tuyến ống thoát nước thải dài 18 km và chín giếng tách nước thải; xây các trạm bơm nước thải Kiều Sơn, Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng.

Gói thầu 1 trị giá 367 tỷ đồng do Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng thi công trong 36 tháng và gói thầu 4 trị giá hơn 416 tỷ đồng do Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 thi công trong 44 tháng.

Các công trình khi hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản vấn đề thu gom, thoát nước, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn khu vực trung tâm thành phố; giải quyết ngập lụt tại bốn quận khi mưa lớn và triều cường.

Theo Nhandan