Thứ bảy,  09/12/2023

Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn lao động

Sáng 7-12, tại TPHCM, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Theo đó, trong khoảng thời gian này sẽ tập trung cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động… Cụ thể, trung bình mỗi năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động. Mỗi năm có thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn vệ...

Sáng 7-12, tại TPHCM, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, trong khoảng thời gian này sẽ tập trung cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động…

Cụ thể, trung bình mỗi năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động.

Mỗi năm có thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động; trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 40.000 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về chuyên môn.

Mục tiêu đến năm 2015 có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn vệ sinh lao động;100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ năm 2005 đến nay, trung bình mỗi năm xảy ra hơn 6000 vụ tai nạn lao động, khiến hơn 500 người chết. Nhưng con số tai nạn lao động trên thực tế còn cao hơn rất nhiều lần con số thống kê. Đối với bệnh nghề nghiệp thì tính đến năm 2010 cả nước đã có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp. Thiệt hại về kinh tế ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Căn cứ theo kết quả điều tra năm 2009 thì dự báo giai đoạn 2010-2015, mỗi năm sẽ có khoảng 170 ngàn người bị tai nạn lao động với 1.700 người chết, số mắc mới bệnh nghề nghiệp hàng năm tăng trên 1.000 người, gây thiệt hại trên 2 ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Theo Saigongiaiphong