Thứ hai,  04/12/2023

Hà Nội tăng lệ phí trước bạ và lệ phí cấp biển các phương tiện giao thông cá nhân

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua đề án về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn, trong đó điều chỉnh tăng đáng kể mức phí trước bạ và phí cấp biển đối với ô-tô dưới mười chỗ ngồi.Cụ thể, phí trước bạ đối với ô-tô chở người dưới mười chỗ ngồi, đăng ký lần đầu tăng từ 12% lên 20%; lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi là 12%. Phí cấp biển ô-tô dưới mười chỗ không hoạt động kinh doanh vận tải là 20 triệu đồng (hiện là hai triệu đồng). Phí cấp mới đăng ký kèm biển số xe máy trị giá từ 15 đến 40 triệu đồng là hai triệu đồng, xe máy trị giá hơn 40 triệu đồng là bốn triệu đồng. Phí trông giữ ô-tô (dưới chín chỗ) trong khu vực nội thành từ 30 nghìn đồng đến 40 nghìn đồng/lượt 120 phút; gửi theo tháng thấp nhất là 1,1 triệu đồng và cao nhất là 4,5 triệu đồng. Phí trông giữ xe đạp, xe máy giữ nguyên mức phí như hiện nay. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc tăng một số loại phí nói trên nhằm góp...

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua đề án về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn, trong đó điều chỉnh tăng đáng kể mức phí trước bạ và phí cấp biển đối với ô-tô dưới mười chỗ ngồi.
Cụ thể, phí trước bạ đối với ô-tô chở người dưới mười chỗ ngồi, đăng ký lần đầu tăng từ 12% lên 20%; lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi là 12%. Phí cấp biển ô-tô dưới mười chỗ không hoạt động kinh doanh vận tải là 20 triệu đồng (hiện là hai triệu đồng). Phí cấp mới đăng ký kèm biển số xe máy trị giá từ 15 đến 40 triệu đồng là hai triệu đồng, xe máy trị giá hơn 40 triệu đồng là bốn triệu đồng. Phí trông giữ ô-tô (dưới chín chỗ) trong khu vực nội thành từ 30 nghìn đồng đến 40 nghìn đồng/lượt 120 phút; gửi theo tháng thấp nhất là 1,1 triệu đồng và cao nhất là 4,5 triệu đồng. Phí trông giữ xe đạp, xe máy giữ nguyên mức phí như hiện nay.
Theo UBND thành phố Hà Nội, việc tăng một số loại phí nói trên nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và tăng thu ngân sách. Các quy định này được thực hiện từ đầu năm 2012.


Theo Nhandan