Thứ bảy,  20/08/2022

Từ ngày 15-12, số hóa các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tại Văn bản số 8665/VPCP-HC, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91:Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình, áp dụng từ ngày 15-12. Nếu hồ sơ trình không đính kèm file điện tử sẽ được coi như không bảo đảm thủ tục hành chính và Văn phòng Chính phủ sẽ không xử...

Tại Văn bản số 8665/VPCP-HC, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91:
Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình, áp dụng từ ngày 15-12. Nếu hồ sơ trình không đính kèm file điện tử sẽ được coi như không bảo đảm thủ tục hành chính và Văn phòng Chính phủ sẽ không xử lý.


Theo Nhandan