Thứ ba,  09/08/2022

Bình Dương giới thiệu, tạo việc làm cho gần 71 nghìn lao động

Năm 2011, toàn tỉnh Bình Dương đã giới thiệu, tạo việc làm cho 70.857 người, trong đó có 46.179 lao động được tạo việc làm mới (đạt 157% kế hoạch năm) và giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 1.000 lao động bằng nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.Ngoài ra, tỉnh đã đào tạo 42 lớp, với 1.200 lao động nông thôn, bao gồm các ngành nghề: hàn - gò, cắt uốn tóc; cạo mủ cây cao-su; sửa chữa máy vi tính; lái xe nâng hàng; chăm sóc cây cảnh, nấu ăn - đãi tiệc, may gia dụng; chăn...

Năm 2011, toàn tỉnh Bình Dương đã giới thiệu, tạo việc làm cho 70.857 người, trong đó có 46.179 lao động được tạo việc làm mới (đạt 157% kế hoạch năm) và giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 1.000 lao động bằng nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Ngoài ra, tỉnh đã đào tạo 42 lớp, với 1.200 lao động nông thôn, bao gồm các ngành nghề: hàn – gò, cắt uốn tóc; cạo mủ cây cao-su; sửa chữa máy vi tính; lái xe nâng hàng; chăm sóc cây cảnh, nấu ăn – đãi tiệc, may gia dụng; chăn nuôi…


Theo Nhandan