Thứ ba,  16/08/2022

Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới

Ngày 15-12, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2012 về Bình đẳng giới và Phát triển, trong đó khẳng định, Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới. Chuyên gia WB cũng khẳng định, Việt Nam còn nhiều việc phải làm, đồng thời đề xuất Chính phủ Việt Nam cần có những giải pháp chính sách để giải quyết các thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình.Báo cáo đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tăng cường cải thiện bình đẳng giới như: tăng cường thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của nam giới khi giải quyết các vấn đề về giới; tăng cường cả số lượng lẫn chất lượng nghiên cứu dữ liệu phục vụ cho công tác theo dõi và phân tích các vấn đề giới; thúc đẩy sự đáp ứng toàn diện, đa ngành để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường hoạt động đào tạo và...
Ngày 15-12, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2012 về Bình đẳng giới và Phát triển, trong đó khẳng định, Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới. Chuyên gia WB cũng khẳng định, Việt Nam còn nhiều việc phải làm, đồng thời đề xuất Chính phủ Việt Nam cần có những giải pháp chính sách để giải quyết các thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình.

Báo cáo đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tăng cường cải thiện bình đẳng giới như: tăng cường thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của nam giới khi giải quyết các vấn đề về giới; tăng cường cả số lượng lẫn chất lượng nghiên cứu dữ liệu phục vụ cho công tác theo dõi và phân tích các vấn đề giới; thúc đẩy sự đáp ứng toàn diện, đa ngành để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường hoạt động đào tạo và các cơ chế khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều ngành nghề khác nhau; giải quyết vấn đề gánh nặng công việc gấp hai lần đối với phụ nữ thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng và hỗ trợ chính sách…

Theo Nhandan