Thứ ba,  05/12/2023

Ngân hàng thế giới tài trợ Chương trình Thành phố xanh – sạch – đẹp tại Nam Định

Sáng 15/12, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng TP. Nam Định phối hợp với công ty tư vấn tổ chức triển khai "Chương trình Thành phố xanh - sạch - đẹp". Chương trình này nằm trong gói thầu 35 "Tuyên truyền các chiến dịch truyền thông và vệ sinh môi trường và kêu gọi đề xuất các sáng kiến hướng tới xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp" thuộc giai đoạn II Dự án nâng cấp đô thị Nam Định do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Chương trình Thành phố xanh - sạch - đẹp nhằm cải thiện sức khoẻ và môi trường sống tại khu vực đô thị thông qua các hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường theo phương thức thực hiện kết hợp giữa chính quyền địa phương và người dân. Các hoạt động cơ bản của chương trình, bao gồm: Nâng cao nhận thức, hành vi, thói quen về vệ sinh môi trường trong khu đô thị; cải thiện các dịch vụ vệ sinh môi trường như thoát nước, thu gom rác thải, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện vệ sinh đường phố, đường ngõ và nhà ở, trồng cây...

Sáng 15/12, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng TP. Nam Định phối hợp với công ty tư vấn tổ chức triển khai “Chương trình Thành phố xanh – sạch – đẹp”. Chương trình này nằm trong gói thầu 35 “Tuyên truyền các chiến dịch truyền thông và vệ sinh môi trường và kêu gọi đề xuất các sáng kiến hướng tới xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp” thuộc giai đoạn II Dự án nâng cấp đô thị Nam Định do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

Chương trình Thành phố xanh – sạch – đẹp nhằm cải thiện sức khoẻ và môi trường sống tại khu vực đô thị thông qua các hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường theo phương thức thực hiện kết hợp giữa chính quyền địa phương và người dân. Các hoạt động cơ bản của chương trình, bao gồm: Nâng cao nhận thức, hành vi, thói quen về vệ sinh môi trường trong khu đô thị; cải thiện các dịch vụ vệ sinh môi trường như thoát nước, thu gom rác thải, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện vệ sinh đường phố, đường ngõ và nhà ở, trồng cây xanh; nâng cao năng lực quản lý các vấn đề đô thị của chính quyền địa phương qua việc sử dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng.

Chương trình được triển khai từ tháng 12/2011 và dự kiến kết thúc vào tháng 6/2012 thông qua việc kêu gọi các sáng kiến, ý tưởng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia. Quá trình xét duyệt các sáng kiến sẽ được tiến hành qua 2 vòng. Trong vòng 1, Ban giám khảo sẽ lựa chọn từ 10-15 sáng kiến tập trung trong các lĩnh vực quản lý rác thải, vận hành bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cấp 3 mới được nâng cấp và do cộng đồng quản lý, vệ sinh trường học và cây xanh đô thị. Tiếp đó, Ban giám khảo sẽ lựa chọn tiếp 5 sáng kiến tốt nhất để triển khai thực hiện trên địa bàn TP. Nam Định với mức tài trợ tối đa 5.000 USD mỗi sáng kiến.

Theo Dangcongsan.vn