Thứ ba,  16/08/2022

Họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chiều 19-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đánh giá công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2011 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong năm 2012, công tác phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cần tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong năm 2011 và có các giải pháp hiệu quả hơn. Trước hết, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm (mô hình các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; mô hình chợ an toàn thực phẩm; chuỗi thực phẩm an toàn...), nhất là tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, nhất là nguyên liệu đầu vào của...

Chiều 19-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đánh giá công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2011 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong năm 2012, công tác phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cần tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong năm 2011 và có các giải pháp hiệu quả hơn. Trước hết, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm (mô hình các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; mô hình chợ an toàn thực phẩm; chuỗi thực phẩm an toàn…), nhất là tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, nhất là nguyên liệu đầu vào của các bếp ăn; đánh giá kết quả

Theo Nhandan