Thứ hai,  04/12/2023

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành hành Chỉ thị số 3713/CT-BNN-QLCL, ngày 15/12/2011 về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.Theo Chỉ thị, để thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất tốt tới các cơ sở và cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn; huy động các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông phù hợp nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm và đạo đức kinh doanh đối với...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành hành Chỉ thị số 3713/CT-BNN-QLCL, ngày 15/12/2011 về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo Chỉ thị, để thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất tốt tới các cơ sở và cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn; huy động các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông phù hợp nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm và đạo đức kinh doanh đối với cộng đồng của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương khẩn trương triển khai đợt thanh tra, kiểm tra về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 theo đúng kế hoạch, trong đó chú trọng các vùng sản xuất nông sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh rau quả, thịt, thuỷ sản cung cấp trực tiếp cho các thành phố lớn, khu dân cư tập trung.

Bên cạnh đó, Bộ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng rau; việc sử dụng thuốc thú y, hoá chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thuỷ sản phục vụ tiêu thụ nội địa; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản và các trường hợp phát hiện sản phẩm không đảm bảo ATTP./

Theo Dangcongsan.vn