Thứ ba,  09/08/2022

Bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ ATM trong dịp Tết

Trước tình hình tội phạm liên quan thanh toán thẻ, máy giao dịch tự động (ATM) có xu hướng gia tăng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ, các tổ chức chuyển mạch thẻ và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ ATM, nhất là trong dịp năm mới 2012 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ tăng cường phối hợp cơ quan an ninh trong công tác phòng, chống tội phạm; Có hình thức cảnh báo, nhắc nhở phù hợp tại ATM; bố trí lực lượng bảo vệ và các hình thức giám sát máy ATM; đầu tư, trang bị, lắp đặt, cài đặt các thiết bị, phần mềm chống sao chép dữ liệu đối với ATM; tăng cường bố trí cán bộ trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM, bảo đảm tiếp quỹ, khắc phục các sự cố xảy ra. Đối với các tổ chức chuyển mạch thẻ, NHNN yêu cầu phải bảo đảm hệ thống...

Trước tình hình tội phạm liên quan thanh toán thẻ, máy giao dịch tự động (ATM) có xu hướng gia tăng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ, các tổ chức chuyển mạch thẻ và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ ATM, nhất là trong dịp năm mới 2012 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ tăng cường phối hợp cơ quan an ninh trong công tác phòng, chống tội phạm; Có hình thức cảnh báo, nhắc nhở phù hợp tại ATM; bố trí lực lượng bảo vệ và các hình thức giám sát máy ATM; đầu tư, trang bị, lắp đặt, cài đặt các thiết bị, phần mềm chống sao chép dữ liệu đối với ATM; tăng cường bố trí cán bộ trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM, bảo đảm tiếp quỹ, khắc phục các sự cố xảy ra.
Đối với các tổ chức chuyển mạch thẻ, NHNN yêu cầu phải bảo đảm hệ thống thanh toán liên mạng hoạt động ổn định, thông suốt; bố trí cán bộ trực theo dõi, đối chiếu, xử lý các giao dịch chuyển mạch thẻ kịp thời, chính xác, liên tục.
Ngoài ra, NHNN còn yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố làm đầu mối phối hợp giữa các ngân hàng với cơ quan công an trên địa bàn; báo cáo, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo các ngân hàng, các lực lượng an ninh và phối hợp tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ATM.

Theo Nhandan