Chủ nhật,  03/12/2023

Bảo đảm tiến độ xây dựng Dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp kịp thời thiết bị, vật tư và Bản vẽ thi công cho các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu theo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.Đôn đốc các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây lắp, đóng điện tuyến đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa trong quý I-2012. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng thầu và các nhà thầu thành viên thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 của các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sớm hoàn thành Quy trình...
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp kịp thời thiết bị, vật tư và Bản vẽ thi công cho các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu theo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Đôn đốc các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây lắp, đóng điện tuyến đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa trong quý I-2012. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng thầu và các nhà thầu thành viên thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 của các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sớm hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La – Hòa Bình – Thác Bà – Tuyên Quang để cấp nước cho khu vực đồng bằng sông Hồng trong các tháng mùa khô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV-2012…

Theo Nhandan