Thứ bảy,  13/08/2022

Đắk Lắk: Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, xã hội buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Đắk Lắk ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, xã hội buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã đầu tư trực tiếp cho các buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên 1.400 tỷ đồng nhằm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 12.243 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất, trên 5.530 hộ được cấp đất ở và trên 28.535 hộ nghèo thiếu nhà ở được hỗ trợ vốn làm nhà ở mới. Tỉnh đầu tư vốn xây dựng các công trình cấp nước tập trung, phân tán phục vụ tốt nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hàng vạn đồng bào. Tỉnh tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ nông cụ, máy móc, chuyển đổi ngành nghề cho hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo vay vốn, với mức vay tăng từ 5,46 triệu đồng/ hộ tăng...

Tỉnh Đắk Lắk ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, xã hội buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã đầu tư trực tiếp cho các buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên 1.400 tỷ đồng nhằm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 12.243 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất, trên 5.530 hộ được cấp đất ở và trên 28.535 hộ nghèo thiếu nhà ở được hỗ trợ vốn làm nhà ở mới. Tỉnh đầu tư vốn xây dựng các công trình cấp nước tập trung, phân tán phục vụ tốt nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hàng vạn đồng bào. Tỉnh tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ nông cụ, máy móc, chuyển đổi ngành nghề cho hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo vay vốn, với mức vay tăng từ 5,46 triệu đồng/ hộ tăng lên 11,5 triệu đồng/ hộ để đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ…Phần lớn các hộ đồng bào dân tộc nghèo đã biết sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình như dự án khuyến nông, lâm, ngư, hỗ trợ phát triển ngành nghề, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, trợ cước, trợ giá…cho đồng bào các dân tộc ở các buôn, thôn.

Qua điều tra, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng chỉ mới đạt 5,9 triệu đồng/ người/ năm (tăng 2,6 triệu đồng/ người so với năm 2005). Giá trị sản xuất/ 1 ha đất nông nghiệp trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt gần 30 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh từ 48,26% năm 2005 nay giảm xuống còn 14,98%…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, điều kiện kết cấu hạ tầng ở nhiều buôn, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 còn quá cao… Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch đầu tư trên 607,9 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo, đồng thời, tranh thủ tối đa và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo ngành, lĩnh vực của các chương trình, chính sách, nguồn lực huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng trong, ngoài tỉnh để đầu tư giảm nghèo nhanh, bền vững cho đồng bào trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk cũng đề ra mục tiêu chung là cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/ năm, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc, các nhóm dân cư.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 43.600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (chủ yếu là đồng bào dân tộc Êđê, M’nông), với 322.000 khẩu, sinh sống ở 605 buôn, thôn, chiếm trên 19% dân số toàn tỉnh.

Theo Dangcongsan.vn