Thứ bảy,  24/02/2024

Công tác thanh tra và giải quyết đơn thư ở huyện Cao Lộc

Phát huy những kết quả đó, huyện Cao Lộc tiếp tục có những giải pháp để thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, không để các vụ việc dây dưa kéo dài; đặc biệt là tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề trên diện rộng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

LSO-Huyện Cao Lộc là một trong những địa phương đang đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo đó là nhiều đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Trước nhiều khó khăn, huyện đã chú trọng xây dựng kế hoạch và quán triệt triển khai, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ đó có những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Thi công đường xã Hải Yến- Cao Lâu, huyện Cao Lộc
Trên địa bàn huyện Cao Lộc, mặt bằng nhận thức chung của người dân chưa cao, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, vẫn còn ảnh hưởng từ các phong tục, tập quán lạc hậu, nhất là người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với quá trình đô thị hóa, quy hoạch đất đai xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, tình trạng tranh chấp, phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư còn phổ biến. Trước tình hình đó, trong năm 2011, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết đơn thư trên địa bàn. Theo đó, các cấp, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong việc giải quyết đơn thư. Công tác tuyên truyền, tiếp công dân, hòa giải ở cấp cơ sở được quan tâm, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng công tác hòa giải để giải quyết những khiếu kiện, tranh chấp phát sinh ngay tại cơ sở.
Từ đó, tỷ lệ những vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn đạt cao, giảm đáng kể lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lên cấp huyện. Trong năm, các xã, thị trấn hoà giải được 178 vụ, đạt 82,4%; tiếp công dân tại huyện được 86 lượt. Thanh tra huyện đã tham mưu xử lý đơn thư đảm bảo đúng quy định: phân loại đơn thư, gửi lại đơn thư không thuộc thẩm quyền cho cấp xã, hướng dẫn, trả lời đơn thư kịp thời. Trong kỳ, huyện quản lý 289 đơn, trong đó có 50 đơn từ kì trước chuyển sang, đã giải quyết đơn khiếu nại đạt 96%, đơn tố cáo đạt 100%, đơn kiến nghị, thỉnh cầu về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội, tư pháp, giáo dục… đạt 83%; tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, gửi nhiều nơi, đơn thư trùng lặp được hạn chế.
Trong năm, huyện thực hiện được 3 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường. Các cuộc thanh tra được thực hiện đúng quy chế, chất lượng đã góp phần quản lý và hoàn thành tốt các công trình xây dựng, đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả. Riêng cuộc thanh tra về việc thực hiện chính sách xã hội đã phát hiện những thiếu sót về công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách ở cấp xã với tổng số tiền 28.684 nghìn đồng. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại 19 tổ chức, cá nhân và kiểm tra công tác môi trường tại 20 doanh nghiệp đã góp phần cho các đơn vị sử dụng đất đúng mục đích, giúp hoàn thiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường. Cũng từ đó, huyện chỉ đạo kịp thời về sửa chữa, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời xử lý những sai phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Phát huy những kết quả đó, huyện Cao Lộc tiếp tục có những giải pháp để thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, không để các vụ việc dây dưa kéo dài; đặc biệt là tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề trên diện rộng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Lâm Như