Thứ sáu,  03/02/2023

Công tác Dân số/KHHGĐ- Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng và chính quyền

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà công tác Dân số/KHHGĐ tỉnh Lạng Sơn đã giành được trong 50 năm qua; biểu dương những nỗ lực to lớn của đội ngũ những người làm công tác dân số. Đồng chí nhấn mạnh, đối với Lạng Sơn tuy đã đạt mức sinh giảm nhưng chưa vững chắc, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, sự mất cân bằng giới tính còn ở mức cao; chất lượng dân số, công tác chăm sóc SKSS chưa thật sự bền vững. Trước những thách thức đó, đồng chí mong rằng Chi cục Dân số tỉnh cần tham mưu cho Sở Y tế đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những vấn đề về công tác dân số; trước mắt xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020. Công tác dân số cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị để đảm bảo dân số Lạng Sơn phát triển bền vững, có cơ cấu hợp lý và chất lượng được nâng cao.

LSO-Ngày 26/12/2011, Sở Y tế, Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công tác Dân số/KHHGĐ( 26/12/1961-26/12/2011).
Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Tổng cục Dân số trao Bằng khen
của Bộ Y tế cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân số
Trong khi cả nước đang bắt tay vào thực hiện sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, với tầm nhìn xa trông rộng, ngày 26/12/1961, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 216/CP về sinh đẻ có hướng dẫn. Đây được coi là văn bản pháp lý đầu tiên của nhà nước ta về công tác Dân số/KHHGĐ.
Trong nửa thế kỷ qua, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cùng với cả nước, Lạng Sơn luôn kiên trì thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ của Đảng, Nhà nước và thu được nhiều thành tựu rất quan trọng. Từ một tỉnh có mức sinh cao với số con bình quân của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng từ trên 6 con năm 1961 xuống còn 1,84 con năm 2010 và đạt mức sinh thay thế. Tỷ lệ phụ nữ áp dụng các biện pháp tránh thai đã ở mức 75,8%. Lạng Sơn là 1 trong 13 tỉnh đạt giảm tỷ suất sinh có mức sinh thấp trong cả nước. Các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) ở vùng có mức sinh cao được thực hiện tốt, nâng cao chất lượng chăm sóc và dịch vụ để đảm bảo sự phát triển dân số ở mức hợp lý và bền vững, đảm bảo sức khỏe phụ nữ, trẻ em.
Đồng chí Tô Hùng Khoa trao Bằng khen của Bộ Y tế cho
2 tập thể xuất sắc trong công tác dân số
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà công tác Dân số/KHHGĐ tỉnh Lạng Sơn đã giành được trong 50 năm qua; biểu dương những nỗ lực to lớn của đội ngũ những người làm công tác dân số. Đồng chí nhấn mạnh, đối với Lạng Sơn tuy đã đạt mức sinh giảm nhưng chưa vững chắc, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, sự mất cân bằng giới tính còn ở mức cao; chất lượng dân số, công tác chăm sóc SKSS chưa thật sự bền vững. Trước những thách thức đó, đồng chí mong rằng Chi cục Dân số tỉnh cần tham mưu cho Sở Y tế đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những vấn đề về công tác dân số; trước mắt xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020. Công tác dân số cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị để đảm bảo dân số Lạng Sơn phát triển bền vững, có cơ cấu hợp lý và chất lượng được nâng cao.

Minh Hồng