Thứ ba,  11/05/2021

Tổng kết phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2007-2011

LSO- Ngày 30/12/2011, Ban quản lý dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) đã tổ chức tổng kết hoạt động giai đoạn 2007-2011. Đến dự có lãnh đạo ngành NN&PTNT, Y tế; lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng kết dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2007 - 2011Để chủ động đối phó với dịch cúm gia cầm và cúm ở người, dự án VAHIP được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam, Quỹ ủy thác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, Quỹ phát triển nguồn nhân lực và chính sách Nhật Bản, Hiệp hội phát triển quốc tế triển khai thực hiện để khống chế bệnh cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam. Dự án được Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT thực hiện ở 11 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Lạng Sơn. Dự án gồm hợp phần nông nghiệp và hợp phần y tế với tổng số kinh phí cấp trong giai đoạn 2007-2011 là trên 32 tỷ đồng....

LSO- Ngày 30/12/2011, Ban quản lý dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) đã tổ chức tổng kết hoạt động giai đoạn 2007-2011. Đến dự có lãnh đạo ngành NN&PTNT, Y tế; lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Tổng kết dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2007 – 2011


Để chủ động đối phó với dịch cúm gia cầm và cúm ở người, dự án VAHIP được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam, Quỹ ủy thác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, Quỹ phát triển nguồn nhân lực và chính sách Nhật Bản, Hiệp hội phát triển quốc tế triển khai thực hiện để khống chế bệnh cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam. Dự án được Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT thực hiện ở 11 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Lạng Sơn. Dự án gồm hợp phần nông nghiệp và hợp phần y tế với tổng số kinh phí cấp trong giai đoạn 2007-2011 là trên 32 tỷ đồng. Dự án đã giúp nâng cao năng lực của ngành thú y từ tỉnh tới cơ sở thông qua các hoạt động như: trang bị các thiết bị phòng chống dịch cúm gia cầm, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ…Công tác giám sát cúm gia cầm được tăng cường; tổ chức 4 cuộc diễn tập phòng chống dịch, đặc biệt năm 2009-2010 đã kết hợp diễn tập giữa 2 ngành Y tế và NN&PTNT. Thông qua các hoạt động của dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và có tác dụng tích cực đối với cộng đồng.
Đối với hợp phần y tế, dự án đã thiết lập được hệ thống giám sát dịch phủ khắp, sẵn sàng phát hiện sớm và cảnh báo nhanh các trường hợp nghi ngờ. Cán bộ chuyên môn có đủ năng lực xử trí tình huống dịch bệnh xảy ra thông qua các hoạt động tập huấn, xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với đại dịch cúm A H5N1. Dự án cũng đã đem lại nguồn lực lớn trong đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tham luận, thảo luận tập trung vào các vấn đề: hiệu quả của phiên họp thú ý hàng tháng; hiệu quả của đào tạo chuyên môn và tiếp nhận, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; về công tác diễn tập phòng chống cúm gia cầm và cúm A H5N1 ở người; đánh giá hoạt động của khu tạm giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu…Đồng thời, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai thực hiện dự án VAHIP ở Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014 một cách hiệu quả nhất.


Vũ Lê Minh