Chủ nhật,  09/05/2021

Biểu dương mười địa phương bảo đảm trật tự ATGT

Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương mười địa phương phấn đấu giảm nhiều số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) các năm 2010 và 2011; phê bình Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) bảy tỉnh đã để số người chết do TNGT tăng liên tục trong thời gian này.Mười địa phương được Thủ tướng biểu dương gồm Đác Nông, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đác Lắc, Nghệ An, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bảy tỉnh bị phê bình gồm Bình Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Gia Lai, Long An, Phú Yên và Tây Ninh. Thủ tướng yêu cầu Ban ATGT bảy tỉnh nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ATGT tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết liệt thực hiện tốt Năm ATGT 2012, đạt mục tiêu giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương; giảm 20% ùn tắc giao thông tại các thành phố...

Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương mười địa phương phấn đấu giảm nhiều số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) các năm 2010 và 2011; phê bình Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) bảy tỉnh đã để số người chết do TNGT tăng liên tục trong thời gian này.

Mười địa phương được Thủ tướng biểu dương gồm Đác Nông, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đác Lắc, Nghệ An, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bảy tỉnh bị phê bình gồm Bình Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Gia Lai, Long An, Phú Yên và Tây Ninh. Thủ tướng yêu cầu Ban ATGT bảy tỉnh nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ATGT tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết liệt thực hiện tốt Năm ATGT 2012, đạt mục tiêu giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương; giảm 20% ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Theo Nhandan