Chủ nhật,  09/05/2021

Cùng doanh nghiệp vượt khó

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xi-măng Bút Sơn kiểm tra quy trình sản xuất. Đến Công ty cổ phần Xi-măng Bút Sơn (Hà Nam), chúng tôi được dự buổi sinh hoạt mở rộng của Chi bộ phòng Điều hành, bàn giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và có sáu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ghi nhận.Theo Bí thư Chi bộ phòng Điều hành Nguyễn Bạch Đích, thì từ khi chi bộ triển khai thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm trong sản xuất, cán bộ, đảng viên trong phòng có nhiều cải tiến kỹ thuật. Từ những thay đổi về kỹ thuật vận hành và cải cách hành chính, phòng đã nghiên cứu giải pháp, làm giảm mức tiêu thụ điện của các lò nung, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Khi triển khai thực hiện, tiết kiệm được năm đến sáu tỷ đồng tiền điện một tháng. Tham gia nhiệt tình nghiên cứu đề tài này là các đảng viên, cán bộ trẻ. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Đính tâm sự: Ngoài bàn bạc trong sinh hoạt chi bộ, phòng có sổ...


Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xi-măng Bút Sơn kiểm tra quy trình sản xuất.

Đến Công ty cổ phần Xi-măng Bút Sơn (Hà Nam), chúng tôi được dự buổi sinh hoạt mở rộng của Chi bộ phòng Điều hành, bàn giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và có sáu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ghi nhận.

Theo Bí thư Chi bộ phòng Điều hành Nguyễn Bạch Đích, thì từ khi chi bộ triển khai thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm trong sản xuất, cán bộ, đảng viên trong phòng có nhiều cải tiến kỹ thuật. Từ những thay đổi về kỹ thuật vận hành và cải cách hành chính, phòng đã nghiên cứu giải pháp, làm giảm mức tiêu thụ điện của các lò nung, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Khi triển khai thực hiện, tiết kiệm được năm đến sáu tỷ đồng tiền điện một tháng. Tham gia nhiệt tình nghiên cứu đề tài này là các đảng viên, cán bộ trẻ. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Đính tâm sự: Ngoài bàn bạc trong sinh hoạt chi bộ, phòng có sổ đóng góp sáng kiến để tại nơi làm việc. Trong khi theo dõi, vận hành, cán bộ nào có ý tưởng, sáng kiến gì đều có thể ghi ngay vào sổ. Sáng kiến hay sẽ được biểu dương, khen thưởng. Xuống Phân xưởng cơ khí, chúng tôi thấy cán bộ, công nhân tỉ mỉ chọn cắt những mảnh băng chuyền cũ để tận dụng. Phân xưởng là nơi tập trung nhiều thiết bị, vật tư hết hạn sử dụng. Với phương châm thực hành tiết kiệm, năm 2011, cán bộ, công nhân phân xưởng nghiên cứu sửa chữa, phục hồi, sử dụng hàng trăm mét băng chuyền tải và vam tràn điện, tiết kiệm cho công ty hơn 300 triệu đồng.

Theo đồng chí Lương Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty là doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ hơn 50% cổ phần, trước tình hình khó khăn chung về sản xuất, kinh doanh, đầu năm 2011, Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về thực hành tiết kiệm trong sản xuất và triển khai nghiêm túc tới từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chủ trương này, Công ty ổn định sản xuất và tiết kiệm được tài chính để đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất hiện đại.

Trong mỗi loại hình doanh nghiệp, tổ chức đảng phải có phương thức hoạt động phù hợp. Công ty Cổ phần cà-phê Biên Hòa (Đồng Nai) có vốn sở hữu nhà nước dưới 50%, cho nên tổ chức đảng trong công ty không lãnh đạo toàn diện như Đảng bộ Công ty Xi-măng Bút Sơn. Mặt khác, Bí thư Chi bộ cũng không phải là chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc. Vì vậy, chi bộ xác định việc đầu tiên là tập trung phát triển đảng viên, trước hết “ngắm” vào cán bộ quản lý có trình độ cao; đồng thời chọn lựa đảng viên, cán bộ trẻ có năng lực, giới thiệu vào các vị trí quan trọng của công ty. Đội ngũ này đã phát huy sáng tạo, trách nhiệm, góp nhiều công sức trong quản lý sản xuất, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua đội ngũ đảng viên là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, chi bộ nắm bắt tình hình, kết quả việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình sản xuất, kinh doanh, phân phối thu nhập và các nhiệm vụ của công ty để từ đó tham gia góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Đầu năm 2010, chi bộ chủ động đề xuất với Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương dựa vào ba tiêu chí là trình độ chuyên môn, công việc được phân công và kết quả hoàn thành nhiệm vụ, đã tác động tích cực đến tinh thần của cán bộ, công nhân. Bên cạnh việc chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, chi bộ quan tâm đến người trực tiếp sản xuất. Hai năm qua, chi bộ kết nạp sáu đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, nâng tổng số đảng viên chi bộ lên 32 đồng chí. Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch công ty Phan Ngọc Bảo cho biết: Nhờ có nhiều đảng viên là người lao động trực tiếp, cho nên chi bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của người lao động. Hiệu quả lao động, vì thế được nâng cao hơn. Với đóng góp thiết thực vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, vừa qua, chi bộ được bầu chọn là một trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước.

Là tổ chức đảng trong công ty cổ phần, chi bộ Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương (Hà Nội) luôn khẳng định được vị thế vì biết quan tâm chăm lo, kết hợp hài hòa lợi ích của công ty với quyền lợi người lao động. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, chi bộ đã đề xuất Ban Giám đốc thống nhất chọn phương án giảm lợi nhuận để ổn định đời sống công nhân. Từ năm 2010 đến nay, Công ty liên tục ba lần tăng lương, bảo đảm mức lương bình quân của cán bộ, công nhân đạt năm triệu đồng một tháng. Theo Phó Chủ tịch công đoàn Công ty Trần Thị Huyền, do điều kiện sản xuất, một năm thường có hơn mười ngày giãn việc. Những ngày đó, Công ty vẫn trả 80% lương cho công nhân. Khi cán bộ, công nhân nữ sinh con, ngoài hưởng mọi chế độ do Nhà nước quy định, Công ty hỗ trợ thêm một tháng lương và ưu tiên ngày làm bảy tiếng. Những công nhân chưa có nhà ở, Công ty chi trả tiền thuê nhà. Công ty quan tâm đến lợi ích người lao động nên đội ngũ cán bộ, công nhân công ty làm việc ý thức, luôn bảo đảm ngày công, chấp hành tốt quy định sản xuất. Mới đây, công nhân phân xưởng có sáng kiến thiết kế hệ thống thu hồi, xử lý, đưa vào tái sử dụng khối lượng lớn nước làm mát, vừa tiết kiệm nước lại vừa bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Duy Hồng, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cho rằng vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp vượt khó. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với đòi hỏi tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp phải nâng cao vị trí, vai trò và đổi mới phương thức lãnh đạo.

Theo Nhandan