Chủ nhật,  16/05/2021

Hà Nội: Tiếp tục rà soát và xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết: Nhằm xử lý triệt để tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, góp phần làm đẹp cho phố phường Thủ đô, Sở đề nghị các Phòng Văn hoá thông tin quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, gửi về Sở để xử lý kịp thời. Sở TT&TT Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nghiêm túc thực hiện việc xử ý các thuê bao quảng cáo rao vặt trái phép theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về bưu chính viễn thông; phối hợp với phòng Văn hóa thông tin xây dựng các các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại các khu dân cư, địa điểm tập trung đông người qua lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng tải thông tin quảng cáo, góp phần đưa hoạt động quảng cáo vào đúng nơi quy định của địa phương.Theo Sở...

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết: Nhằm xử lý triệt để tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, góp phần làm đẹp cho phố phường Thủ đô, Sở đề nghị các Phòng Văn hoá thông tin quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, gửi về Sở để xử lý kịp thời.

Sở TT&TT Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nghiêm túc thực hiện việc xử ý các thuê bao quảng cáo rao vặt trái phép theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về bưu chính viễn thông; phối hợp với phòng Văn hóa thông tin xây dựng các các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại các khu dân cư, địa điểm tập trung đông người qua lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng tải thông tin quảng cáo, góp phần đưa hoạt động quảng cáo vào đúng nơi quy định của địa phương.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, đến thời điểm này, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ của gần 2.000 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. Các quận, huyện, thị xã cũng đã lắp đặt được gần 700 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí.

Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị vẫn tồn tại và phát sinh. Việc bóc xoá các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục ở một số địa phương.Có nơi mới chỉ chú trọng việc bóc xoá quảng cáo rao vặt ở các tuyến phố chính mà chưa quan tâm đến việc xử lý, bóc xoá tại các ngõ, phố nhỏ; việc xử lý các truờng hợp tái vi phạm chưa được kịp thời. Trong khi đó, một số bảng quảng cáo miễn phí lại chưa phát huy được hiệu quả do vị trí lắp dựng chưa hợp lý…

Theo Dangcongsan.vn