Thứ sáu,  14/05/2021

Phòng, chống tham nhũng năm 2011: Dấu ấn của công tác tuyên truyền

LSO-Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, năm 2011, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN,LP đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động về PCTN,LP một cách thiết thực, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Năm 2011, một trong những kết quả nổi bật của công tác PCTN,LP là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh PCTN…Việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN,LP được thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm...

LSO-Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, năm 2011, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN,LP đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động về PCTN,LP một cách thiết thực, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Năm 2011, một trong những kết quả nổi bật của công tác PCTN,LP là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh PCTN…Việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN,LP được thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và công dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác PCTN,LP. Ông Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh cho biết: thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2011-2015”, trong năm 2011, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức được 1.482 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN,LP cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua tủ sách pháp luật, các cuộc họp, hội nghị…
Ông Triệu Xuân Nguyệt, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PCTN,LP vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có tính lâu dài, những năm qua, huyện Lộc Bình luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN,LP trên địa bàn. Theo ông Nguyệt, muốn thực hiện tốt công tác PCTN,LP thì công tác thông tin tuyên truyền phải đi trước một bước. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiễn sỹ và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh PCTN,LP trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức được 62 hội nghị tuyên truyền; cấp phát 135 bộ tài liệu tuyên truyền, 140 đĩa phim tài liệu “Cuộc chiến chống tham nhũng“ và “PCTN – Quyết tâm được thực thi”; gửi 1.890 bản tin PCTN, 8.820 điểm báo tuần đến 210 đầu mối trong tỉnh. Đồng thời, mở website về PCTN và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ảnh của tổ chức, công dân về tiêu cực, tham nhũng.

Năm 2011, các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng đã thể hiện được vị trí, vai trò là một kênh thông tin quan trọng về PCTN,LP, là một công cụ hữu hiệu trong thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh, trong năm qua, Báo Lạng Sơn, Đài PT – TH tỉnh đã đăng tải gần 1.000 tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác PCTN,LP. Trong đó, có nhiều chủ đề được báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền: những giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị như: ngành hải quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; ngành thuế, công thương…tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành… Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã kịp thời thông tin đầy đủ, kịp thời về những chủ trương của Đảng, giải pháp của Nhà nước thể hiện quyết tâm chính trị trong PCTN và công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật, không bao che, không để lọt tội, nhưng cũng không để oan sai. Những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh PCTN,LP; những việc làm sai trái, hành vi tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ, công chức thoái hoá, biến chất cũng được báo chí kịp thời nêu gương, phản ánh. Từ đó, đã tạo nên động lực, niềm tin và sự động viên rất lớn đối với những người đã và đang tiếp tục đấu tranh trên mặt trận chống tham nhũng, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tạo nên áp lực công luận và dư luận xã hội, cô lập, lên án những kẻ vi phạm pháp luật, từng bước đầy lùi và ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Đức Anh