Thứ sáu,  14/05/2021

Xuất khẩu lao động – những cái nhìn tích cực

LSO-Trong một, hai năm trở lại đây, công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) trở nên “im ắng”, thị trường XKLĐ trở nên “vắng lặng” khác thường. Đó là tình trạng không chỉ của riêng tỉnh Lạng Sơn mà là vấn đề chung của toàn quốc. Nguyên nhân thì rất nhiều song tựu trung lại vẫn là ảnh hưởng từ khách quan, đó là những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt là những nước đã, đang là thị trường XKLĐ của Việt Nam. Học sinh Trường Trung cấp nghề Việt - Đức trong giờ thực hànhThời gian qua, công tác XKLĐ đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nên tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền xây dựng chương trình hành động về công tác XKLĐ và đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các kỳ họp của HĐND. Đồng thời gắn công tác XKLĐ với thực hiện nhiệm vụ về kinh tế - xã hội hàng năm. Ông Trương...

LSO-Trong một, hai năm trở lại đây, công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) trở nên “im ắng”, thị trường XKLĐ trở nên “vắng lặng” khác thường. Đó là tình trạng không chỉ của riêng tỉnh Lạng Sơn mà là vấn đề chung của toàn quốc. Nguyên nhân thì rất nhiều song tựu trung lại vẫn là ảnh hưởng từ khách quan, đó là những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt là những nước đã, đang là thị trường XKLĐ của Việt Nam.
Học sinh Trường Trung cấp nghề Việt – Đức trong giờ thực hành
Thời gian qua, công tác XKLĐ đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nên tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền xây dựng chương trình hành động về công tác XKLĐ và đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các kỳ họp của HĐND. Đồng thời gắn công tác XKLĐ với thực hiện nhiệm vụ về kinh tế – xã hội hàng năm.
Ông Trương Minh Thảo, Phó Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết: từ năm 1999 đến nay, toàn tỉnh đã có 4.719 lao động xuất cảnh đi lao động tại các nước Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Âu và Trung Đông. Năm nay chủ yếu lao động đi xuất khẩu ở thị trường Hàn Quốc với 105 người, còn lại một số ít là thị trường Malaysia.
Mặc dù năm 2011, con số đi XKLĐ có tăng hơn một chút so với các năm 2009, 2010 nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu tỉnh giao là (300 người). Nguyên nhân chủ yếu do chúng ta phụ thuộc nhiều vào thị trường lao động, kinh tế tài chính và nền chính trị của các quốc gia trên thế giới. Do vậy, khi có biến động về kinh tế hay chính trị của thế giới, đặc biệt là các nước có lao động Việt Nam thì thị trường XKLĐ ở đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Trong vụ việc 10.000 lao động đang làm việc tại Lybia phải về nước do mất ổn định chính trị thì Lạng Sơn cũng có gần 20 lao động. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới công tác tuyên truyền về XKLĐ trong nhân dân. Song, nhìn một cách toàn diện nhất, đặt trong bối cảnh những khó khăn như vậy thì năm 2011, mặc dù chỉ đạt được trên 50% kế hoạch thì công tác XKLĐ của tỉnh ta cũng đã thực sự cố gắng và nỗ lực. Từ đó góp phần tạo tiền đề cũng như cái nhìn tích cực khi bước sang một năm mới với hy vọng vào những thắng lợi mới.
Trước thực trạng công tác XKLĐ như hiện nay, để năm 2012 có những bước đột phá hiệu quả hơn thì ngay từ cuối năm 2011, Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐTB&XH đã xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề, nhất là việc vận dụng chính sách hỗ trợ cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ cho người lao động đi XKLĐ. Do Lạng Sơn không có huyện nghèo để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ vì thế mong muốn được vận dụng chính sách để hỗ trợ cho người lao động thuộc diện thực sự khó khăn. Cùng với đó, tỉnh ta còn kiến nghị với Bộ LĐTB&XH mở rộng thị trường lao động ổn định, chi phí thấp để thu hút lao động nông thôn, tạo điều kiện nâng cao năng lực cho công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm, bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và XKLĐ. Đặc biệt chỉ đạo các công ty XKLĐ nghiêm túc thực hiện các vấn đề tồn đọng trong công tác vay vốn tại các ngân hàng.

Những kiến nghị trên chính là nhằm giải quyết những vướng mắc hiện nay của tỉnh trong công tác XKLĐ. Ông Trương Minh Thảo chia sẻ: đối với ngành LĐTB&XH, trong năm 2012 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo XKLĐ các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến UBND các xã, thị trấn nhằm tổ chức tốt công tác XKLĐ, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm của tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Công ty XKLĐ, các ngành liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tuyển chọn, tổ chức học ngoại ngữ, học định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong tháng 12, chúng tôi sẽ tổ chức tốt việc đưa 672 lao động của tỉnh đi thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho lao động tham gia XKLĐ sang thị trường Hàn Quốc. Theo đánh giá của ngành, hiện nay, Hàn Quốc vẫn là một thị trường hút người lao động của tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng.

Thái Dương