Thứ tư,  12/05/2021

Bốn trọng tâm hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Giang

Hội thày thuốc trẻ tham gia khám bệnh từ thiện. Ngày 5-1, tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, Tỉnh Đoàn Bắc Giang và Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam phối hợp triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” với bốn hoạt động trọng tâm: Chăm lo giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; hiến máu tình nguyện.Chương trình Xuân nhân ái cũng đang vận động tặng 1.000 chăn ấm cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 30 y, bác sỹ tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em và người nghèo tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên các huyện thành phố và Đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh, đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đẫu mỗi đơn vị nhận hỗ trợ tối thiểu hai em học sinh học giỏi thuộc hộ nghèo...


Hội thày thuốc trẻ tham gia khám bệnh từ thiện.

Ngày 5-1, tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, Tỉnh Đoàn Bắc Giang và Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam phối hợp triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” với bốn hoạt động trọng tâm: Chăm lo giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; hiến máu tình nguyện.

Chương trình Xuân nhân ái cũng đang vận động tặng 1.000 chăn ấm cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 30 y, bác sỹ tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em và người nghèo tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.

Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên các huyện thành phố và Đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh, đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đẫu mỗi đơn vị nhận hỗ trợ tối thiểu hai em học sinh học giỏi thuộc hộ nghèo học đến hết THPT.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẽ triển khai thực hiện chương trình tiếp sức nông dân ổn định sản xuất, cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, theo đó, mỗi huyện, thành phố thành lập ít nhất một đội thanh niên tình nguyện chuyên thực hiện chương trình; phấn đấu 100% số đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên các xã, phường, thị trấn có công trình, phần việc thực hiện.

Theo Nhandan