Thứ sáu,  07/05/2021

Làng trẻ SOS Vinh được Chính phủ tặng Bằng khen

Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) được thành lập ngày 9-1-1992, là làng trẻ thứ tư tại Việt Nam thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa.Kinh phí hoạt động do tổ chức quốc tế SOS tài trợ. Từ đó đến nay đã có 15 nhà gia đình, trong suốt 20 năm qua chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục được 456 cháu, trong đó có 383 cháu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, 73 cháu hưởng học bổng SOS; 197 cháu đang học phổ thông, 67 cháu đang học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề và 192 cháu đã tổ nghiệp, đang đi làm, tự lập cuộc sống. Hiện tại ở Làng có hơn 60 cháu đã xây dựng gia đình riêng.Hai mươi năm qua Làng trẻ SOS Vinh đã khẳng định được vai trò, vị trí của một đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những trẻ thiệt thòi, bất hạnh. Tập thể và nhiều cá nhân của Làng nhiều lần được, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động- Thương binh...

Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) được thành lập ngày 9-1-1992, là làng trẻ thứ tư tại Việt Nam thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa.

Kinh phí hoạt động do tổ chức quốc tế SOS tài trợ. Từ đó đến nay đã có 15 nhà gia đình, trong suốt 20 năm qua chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục được 456 cháu, trong đó có 383 cháu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, 73 cháu hưởng học bổng SOS; 197 cháu đang học phổ thông, 67 cháu đang học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề và 192 cháu đã tổ nghiệp, đang đi làm, tự lập cuộc sống. Hiện tại ở Làng có hơn 60 cháu đã xây dựng gia đình riêng.

Hai mươi năm qua Làng trẻ SOS Vinh đã khẳng định được vai trò, vị trí của một đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những trẻ thiệt thòi, bất hạnh. Tập thể và nhiều cá nhân của Làng nhiều lần được, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục- Đào tạo… tặng bằng khen, đặc biệt năm 2007 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng nay (5-1), nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (9-1-1992 – 9-1-2012), với nhiều thành tích đã đạt được, Làng trẻ SOS Vinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Theo Nhandan