Thứ ba,  11/05/2021

Lạng Giai ra quân làm đường giao thông

LSO- Ngày 5/1/2012, nhân dân thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng đã huy động trên 100 nhân công và hàng chục triệu đồng để thi công tuyến đường qua suối Lạng Giai, nối quốc lộ 1A cũ sang quốc lộ mới. San dốc để mở đường Bê tông hóa đoạn qua suối Lạng GiaiChỉ dài hơn 60m, nhưng lại là đây là tuyến đường huyết mạch không chỉ của riêng Lạng Giai B, mà nối phần lớn xã Nhân Lý với quốc lộ 1A mới. Trước đây do đường quá dốc và lầy lội, lại bị cắt ngang bởi suối Lạng Giai, nên đã có khá nhiều vụ tai nạn xảy ra. Nhân dân địa phương phải đi vòng khá xa để ra đường quốc lộ. Được nhà nước hỗ trợ 30 tấn xi măng, nhân dân thôn Lạng Giai B đã đóng góp công sức khai thác đá, cát, sỏi…và trên 200 nghìn đồng mỗi hộ để san dốc, làm ngầm, bê tông hóa tuyến đường này. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trước dịp Tết Nguyên...

LSO- Ngày 5/1/2012, nhân dân thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng đã huy động trên 100 nhân công và hàng chục triệu đồng để thi công tuyến đường qua suối Lạng Giai, nối quốc lộ 1A cũ sang quốc lộ mới.
San dốc để mở đường
Bê tông hóa đoạn qua suối Lạng Giai


Chỉ dài hơn 60m, nhưng lại là đây là tuyến đường huyết mạch không chỉ của riêng Lạng Giai B, mà nối phần lớn xã Nhân Lý với quốc lộ 1A mới. Trước đây do đường quá dốc và lầy lội, lại bị cắt ngang bởi suối Lạng Giai, nên đã có khá nhiều vụ tai nạn xảy ra. Nhân dân địa phương phải đi vòng khá xa để ra đường quốc lộ. Được nhà nước hỗ trợ 30 tấn xi măng, nhân dân thôn Lạng Giai B đã đóng góp công sức khai thác đá, cát, sỏi…và trên 200 nghìn đồng mỗi hộ để san dốc, làm ngầm, bê tông hóa tuyến đường này. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán.


Vũ Như Phong