Chủ nhật,  09/05/2021

Hải quan Hữu Nghị: 15 ngày, phát hiện 16 vụ vi phạm

LSO- Trong 15 ngày từ 16 đến 30/12/2011, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện 16 vụ vi phạm. Tổng xử phạt các hành vi sai phạm đạt 18 triệu 500 ngàn đồng. Cán bộ Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hành lý xuất nhập cảnhCác vi phạm bị phát hiện chủ yếu là vi phạm về thủ tục 14 vụ, mức xử phạt sai phạm 10 triệu đồng. Vi phạm về kiểm tra hải quan 1 vụ, xử phạt 2 triệu đồng. Vi phạm về tiền 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện 252 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 615 triệu...

LSO- Trong 15 ngày từ 16 đến 30/12/2011, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện 16 vụ vi phạm. Tổng xử phạt các hành vi sai phạm đạt 18 triệu 500 ngàn đồng.
Cán bộ Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hành lý xuất nhập cảnh


Các vi phạm bị phát hiện chủ yếu là vi phạm về thủ tục 14 vụ, mức xử phạt sai phạm 10 triệu đồng. Vi phạm về kiểm tra hải quan 1 vụ, xử phạt 2 triệu đồng. Vi phạm về tiền 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng.
Lũy kế từ đầu năm Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện 252 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 615 triệu đồng.


Nguyễn Nhật Anh