Chủ nhật,  09/05/2021

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân. Để công tác này thật sự đạt hiệu quả, chính quyền và các cơ quan chức năng cần triển khai nhiều biện pháp đa dạng, đồng bộ, thiết thực hơn nữa.Bạn đọc Phan Thùy Linh (Cà Mau): Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức khác nhau. Có thể tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; bảng tin; mạng điện tử; in ấn văn bản, tờ rơi; hệ thống pa-nô, áp-phích; hình ảnh, chữ viết trên phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần thực hiện việc tuyên truyền bằng biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình ở khu vực thành thị hay nông thôn. Tại vùng nông thôn, miền núi, việc tuyên truyền pháp luật có thể thông qua sinh hoạt cộng đồng, như họp chợ, lễ hội. Các ngành, các địa phương nên tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật để người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Về cơ cấu tổ chức và...
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân. Để công tác này thật sự đạt hiệu quả, chính quyền và các cơ quan chức năng cần triển khai nhiều biện pháp đa dạng, đồng bộ, thiết thực hơn nữa.

Bạn đọc Phan Thùy Linh (Cà Mau): Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức khác nhau. Có thể tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; bảng tin; mạng điện tử; in ấn văn bản, tờ rơi; hệ thống pa-nô, áp-phích; hình ảnh, chữ viết trên phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần thực hiện việc tuyên truyền bằng biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình ở khu vực thành thị hay nông thôn. Tại vùng nông thôn, miền núi, việc tuyên truyền pháp luật có thể thông qua sinh hoạt cộng đồng, như họp chợ, lễ hội. Các ngành, các địa phương nên tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật để người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Về cơ cấu tổ chức và chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần hợp lý hơn.

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân (Kon Tum): Những cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở miền núi thường xuyên phải xuống địa bàn cơ sở. Việc tuyên truyền của họ tập trung vào nội dung những văn bản pháp luật liên quan đời sống người dân địa phương, như về chính sách đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, thừa kế, hôn nhân gia đình, khiếu nại, tố cáo. Đối tượng tuyên truyền phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. Cán bộ tuyên truyền vận dụng nhiều biện pháp khác nhau, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng, như: trợ giúp pháp lý lưu động, tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở, thông qua phiên tòa xét xử lưu động. Để đạt kết quả tốt hơn trong việc tuyên truyền pháp luật ở miền núi, đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật phải am hiểu tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn đọc Trần Thanh Vân (Vĩnh Phúc): Nhiều năm qua, bên cạnh việc làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp cơ quan văn hóa, các ban, ngành, đoàn thể mở rộng việc tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị ở khu dân cư. Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kẻ, vẽ hàng nghìn pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu đặt, treo trên các tuyến đường; phát hàng chục nghìn tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đến học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo Nhandan