Thứ ba,  11/05/2021

Quyết liệt khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Tại Thông báo số 05-TB/VPCP ngày 4/1/2012 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 tổ chức ngày 14/12 vừa qua, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan cần quyết liệt khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược trên.Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Y tế phải có chương trình làm việc cụ thể với tỉnh ủy, thành ủy và UBND 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất (từ 115 bé trai trở lên/100 bé gái) để khắc phục cho được vấn đề này. Và Bộ Y tế cần hướng dẫn các địa phương trong việc kiểm soát dịch vụ lựa chọn giới tính khi sinh.Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chính sách duy trì mức sinh thấp hợp lý...

Tại Thông báo số 05-TB/VPCP ngày 4/1/2012 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 tổ chức ngày 14/12 vừa qua, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan cần quyết liệt khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược trên.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Y tế phải có chương trình làm việc cụ thể với tỉnh ủy, thành ủy và UBND 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất (từ 115 bé trai trở lên/100 bé gái) để khắc phục cho được vấn đề này. Và Bộ Y tế cần hướng dẫn các địa phương trong việc kiểm soát dịch vụ lựa chọn giới tính khi sinh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chính sách duy trì mức sinh thấp hợp lý đối với các tỉnh có mức sinh dưới 2 con và có điều kiện nuôi dạy con tốt để chủ động tránh tình trạng mức sinh giảm xuống quá thấp. Bộ Y tế sớm xây dựng bộ chỉ số giám sát thực hiện công tác dân số và sức khỏe sinh sản, báo cáo Thủ tướng trong quý II/2012.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần có giải pháp mạnh để tỷ số giới tính khi sinh không tăng vượt mức 105 bé trai/100 bé gái; UBND 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất gồm Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc phải xây dựng kế hoạch giai đoạn 2011-2015 với các giải pháp đột phá, quyết liệt để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ số giới tính khi sinh; hàng năm, có báo cáo về tỷ số này gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đối với các tỉnh có tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ) trên 2,1 con, cần có giải pháp quyết liệt để sớm đạt mức sinh thay thế.

Đối với các tỉnh có tổng tỷ suất sinh khoảng 2 con (mức sinh thay thế), cần có giải pháp quyết liệt để duy trì. Đối với các tỉnh có tổng tỷ suất sinh dưới 2 con (dưới mức sinh thay thế), theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cần có giải pháp quyết liệt để có mức sinh thấp hợp lý (tổng tỷ suất sinh khoảng 1,8 – 1,9 con) và không để mức sinh giảm xuống mức quá thấp.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông để học sinh có nhận thức và hành vi đúng đắn về bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản và trách nhiệm trong đời sống gia đình.

Trước ngày 30/1, Bộ Y tế ký văn bản liên tịch với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản./.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần xác định rõ mục tiêu và đối tượng đích cần truyền thông, có chỉ báo kiểm soát tác động của truyền thông. Trước ngày 31/3/2012, Bộ Y tế cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thông tin, tài liệu về dân số và sức khỏe sinh sản phục vụ công tác giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Theo Dangcongsan.vn