Thứ hai,  10/05/2021

Tràng Định triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

LSO- Năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH của huyện Tràng Định tiếp tục có bước phát triển. Đặc biệt, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, từ các chương trình, chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới huyện Tràng Định tiếp tục được nâng cao. Đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc và khu vực biên giới được đảm bảo. Giờ học của lớp mẫu giáo xã vùng cao Tân YênĐể thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, qua đó, các chương trình được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp...

LSO- Năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH của huyện Tràng Định tiếp tục có bước phát triển. Đặc biệt, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, từ các chương trình, chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới huyện Tràng Định tiếp tục được nâng cao. Đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc và khu vực biên giới được đảm bảo.
Giờ học của lớp mẫu giáo xã vùng cao Tân Yên


Để thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, qua đó, các chương trình được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Trong những năm qua, nhiều chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn như một luồng sinh khí mới giúp các xã chuyển mình, vượt khó vươn lên như: Chương trình 135, 134, 120; chương trình cho vay vốn phát triển KT-XH với lãi suất thấp và vay không lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; chính sách cử tuyển; chương trình cấp các loại báo, tạp chí không thu tiền; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo và dân tộc thiểu số…Qua đó, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao và ổn định, làm tăng thêm niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2011, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện đã khởi công xây dựng mới được công trình UBND, nhà vệ sinh, bể rác thải Trạm y tế xã Cao Minh; san ủi mặt bằng nhà bán trú dân nuôi Trường tiểu học THCS Bắc Ái 1, cấp điện nước nhà hộ sinh khu vực II xã Bắc Ái và thanh toán một số công trình đường điện khác. Từ Chương trình 120, huyện cũng đã xây dựng được 4 công trình, trong đó, có 3 công trình khởi công mới gồm: ngầm Nà Lẹng, xã Tân Minh; đường điện Bó Luông – Bản Slẳng, xã Quốc Khánh; công trình san ủi mặt bằng trụ sở UBND xã Đội Cấn và thanh toán vốn công trình đường Pác Mười – Cảo Vải, xã Đào Viên. Huyện đã giao cho 4 xã biên giới làm chủ đầu tư nguồn vốn chương trình hỗ trợ bảo vệ đường biên giới, mỗi xã 400 triệu đồng. Các xã biên giới đã chủ động triển khai thực hiện việc tuần tra, phát quang đường biên giới, mua sắm các dụng cụ hỗ trợ việc tuần tra biên giới…Từ chương trình 134, huyện đã xây dựng được 2 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các xã Cao Minh, Chí Minh và 1 công trình nước sinh hoạt phân tán. Bên cạnh đó, chính sách về y tế được huyện quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc khám chữa bệnh và chất lượng khám chữa bệnh cho người nghèo và người dân tộc thiểu số có thẻ BHYT đã đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của người dân với tổng số thẻ BHYT đã cấp là 37.427 thẻ…

Có thể nói, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mình, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tràng Định, đặc biệt là các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao, biên giới đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để phát triển KT-XH. Qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Các lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần đang từng bước được nâng cao, diện mạo các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới đang ngày một khởi sắc.


Đức Anh