Chủ nhật,  09/05/2021

Quyết định xây dựng cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam với Trung Quốc

Ngày 9-1, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị cấp chuyên viên về đàm phán hiệp định xây dựng cầu Bắc Luân 2 bắc qua sông Bắc Luân nối Việt Nam với Trung Quốc, Kế hoạch xây dựng cầu Bắc Luân 2 đã được sự đồng ý của Chính phủ hai nước.Tại hội nghị, các bên nêu rõ, việc xây dựng cầu Bắc Luân 2 có ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa vùng tây - nam Trung Quốc với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa cư dân hai bên, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có...
Ngày 9-1, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị cấp chuyên viên về đàm phán hiệp định xây dựng cầu Bắc Luân 2 bắc qua sông Bắc Luân nối Việt Nam với Trung Quốc, Kế hoạch xây dựng cầu Bắc Luân 2 đã được sự đồng ý của Chính phủ hai nước.

Tại hội nghị, các bên nêu rõ, việc xây dựng cầu Bắc Luân 2 có ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa vùng tây – nam Trung Quốc với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa cư dân hai bên, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Theo Nhandan