Thứ sáu,  07/05/2021

Hà Nội: Tăng cường thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở hư hỏng

Trước tình trạng triển khai công tác hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở hư hỏng trong năm 2011 còn chậm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác này.Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn còn hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ để xây dựng nhà ở xuống cấp. Đồng thời tích cực huy động cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung tay hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà hư hỏng, đảm bảo việc xây dựng nhà ở hư hỏng cho hộ nghèo hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch 121/KH-LT ngày 25/10/2011 và kết quả công tác triển khai trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, yêu cầu trước 20/01/2012.Kế hoạch 121/KH-LT ngày 25/10/2011 là...

Trước tình trạng triển khai công tác hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở hư hỏng trong năm 2011 còn chậm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác này.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn còn hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ để xây dựng nhà ở xuống cấp. Đồng thời tích cực huy động cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung tay hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà hư hỏng, đảm bảo việc xây dựng nhà ở hư hỏng cho hộ nghèo hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch 121/KH-LT ngày 25/10/2011 và kết quả công tác triển khai trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, yêu cầu trước 20/01/2012.

Kế hoạch 121/KH-LT ngày 25/10/2011 là kế hoạch về việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng, hỗ trợ xây dựng 3.780 nhà ở hộ nghèo. UBND Thành phố Hà Nội đã phân bổ 10,6 tỷ đồng cho cac quận, huyện, thị xã để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở mức 20 triệu đồng/căn; cấp 28 tỷ đồng cho chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố để cho hộ nghèo vay xây nhà, mức 8 triệu đồng/nhà.

Theo báo cáo nhanh của các quận, huyện, đến ngày 03/01/2012 có 2.531 nhà đã hoàn thành xây dựng, 1.009 nhà đã triển khai xây dựng (đang hoàn thiện), đạt 93,7% kế hoạch. Tuy vậy, đến nay vẫn còn một số đơn vị triển khai hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà chậm, còn nhiều nhà chưa triển khai xây dựng, như: Ba Vì 90/320 nhà, Hà Đông 31/40 nhà, Hoàng Mai 28/31 nhà..

Theo Dangcongsan.vn