Chủ nhật,  09/05/2021

Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện "trật tự, kỷ cương đô thị"

Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ tặng nhà tình nghĩa. Nhân dịp đến thăm và làm việc tại tP Cần Thơ ngày 17-12-2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận xét tP Cần Thơ với xu hướng phát triển đi lên, khẳng định chủ trương của Trung ương là đúng trong việc xây dựng Cần Thơ là thành phố hạt nhân, có sức lan tỏa, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, bước sang năm 2012, Đảng bộ TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết này, trên cơ sở đó đề ra bước phát triển tiếp theo cho tp, chú ý tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phấn đấu xây dựng Cần Thơ thành trung tâm của vùng đbscl, là đối tác kinh tế với các nước...


Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ tặng nhà tình nghĩa.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại tP Cần Thơ ngày 17-12-2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận xét tP Cần Thơ với xu hướng phát triển đi lên, khẳng định chủ trương của Trung ương là đúng trong việc xây dựng Cần Thơ là thành phố hạt nhân, có sức lan tỏa, tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, bước sang năm 2012, Đảng bộ TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết này, trên cơ sở đó đề ra bước phát triển tiếp theo cho tp, chú ý tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phấn đấu xây dựng Cần Thơ thành trung tâm của vùng đbscl, là đối tác kinh tế với các nước lân cận như Cam-pu-chia, Lào, Thái-lan…

Sự bứt phá của Cần Thơ trong mười năm qua được minh chứng qua những số liệu: Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp là 22.760 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người là 2.350 USD, tăng 8,1 lần; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.311.000 USD, tăng 8,2 lần; thu ngân sách là 5.555 tỷ đồng, tăng 6,1 lần; huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 32 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4 lần; doanh thu dịch vụ thương mại là 76 nghìn tỷ đồng. Nếu như năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cần Thơ là 17% thì đến năm 2011 tỷ lệ này chỉ còn 6,6%, thấp nhất khu vực ĐBSCL. Năm 2011, TP Cần Thơ nằm trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước điều tiết ngân sách về trung ương; giá trị sản xuất của ngành công nghiệp đứng hàng thứ tư trong năm thành phố trực thuộc Trung ương và đứng hàng thứ chín của cả nước; kim ngạch xuất khẩu trong mười tỉnh, thành phố cao nhất cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL. Đây là những con số minh chứng cho sự tăng trưởng của TP Cần Thơ. Kể từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương vào năm 2004, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ năm 2005 đến nay, thành phố đã có bước phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, góp phần làm thay đổi bộ mặt của thành phố, năm 2009 được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia. Đó là sự thăng hoa của một thành phố trẻ đóng vai trò động lực vùng ĐBSCL, từng bước xác lập được vị thế trung tâm vùng qua những điểm nhấn trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại – dịch vụ, du lịch, tài chính, khoa học – công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối về giao thương.

Với tư cách là thành phố trung tâm vùng ĐBSCL, có hai vấn đề trọng tâm về kinh tế – xã hội cần quan tâm bồi đắp và phát huy, một là xây dựng đời sống văn hóa đô thị cho người dân Cần Thơ, tạo chuyển biến cơ bản trong nếp sống cộng đồng dân cư thành phố; hai là xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp bộ mặt TP Cần Thơ xứng tầm với đô thị loại I trực thuộc trung ương. Vì lẽ đó, ngày 15-7-2011, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 03 về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020. Nghị quyết này đề ra việc tạo lập môi trường văn hóa – xã hội lành mạnh, xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ – năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch”, góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Công; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh trong vùng ĐBSCL và cả nước.

Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn TP Cần Thơ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, đó là việc phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, trong đó tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị và nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng chất lượng các mô hình văn hóa, xây dựng con người Cần Thơ theo chuẩn mực mới. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã triển khai và tổ chức thực hiện tiểu đề án “hành vi ứng xử nơi công cộng” đến năm 2012. Công tác chỉnh trang, tạo vẻ mỹ quan đô thị như lát gạch vỉa hè, dặm vá đường, chăm sóc bảo quản cây xanh, lắp đặt biển báo giao thông, vệ sinh đường phố, ra quân tháo dỡ quảng cáo sai phép… đã tạo nên một diện mạo mới cho bộ mặt đô thị, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đa số người dân. Các phong trào lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, gắn liền với việc chấp hành luật pháp và các quy định chung ở các địa phương. Quá trình thực hiện đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng, ý thức người dân chuyển biến tích cực theo hướng tốt hơn, nhiều hộ kinh doanh đã tự sắp xếp gọn gàng, tạo lối đi cho người đi bộ, các hành vi ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị ngày càng được hạn chế.

Nhằm giải quyết các bất cập và đáp ứng phát triển theo tính chất chức năng của đô thị loại I trong tương lai, đáp ứng quy hoạch TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Cần Thơ thuê một công ty của nước ngoài lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ. Về lĩnh vực trật tự đô thị, Sở Xây dựng đã xuất bản Sổ tay hướng dẫn về Quy hoạch và xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ và gửi đến các địa phương phổ biến cho người dân. Với vai trò quản lý chuyên ngành, Sở Xây dựng đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, có lồng ghép những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng thêm cây xanh và cảnh quan bảo đảm môi trường cho thành phố, đồng thời phối hợp với các địa phương kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị và tập trung kiểm tra những công trình trọng điểm, quy mô lớn, cao tầng, có nhiều người sử dụng. Hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn tất các nội dung trình UBND thành phố, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới thẩm định Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – tiểu dự án TP Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân nghèo và giải quyết môi trường, cũng như trật tự đô thị cho thành phố trong thời gian sắp tới. TP Cần Thơ đang triển khai xây dựng hiện trạng cơ sở dữ liệu về không gian ngầm đô thị TP Cần Thơ, đồng thời triển khai các dự án bảo vệ môi trường như dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, dự án Thoát nước và xử lý nước thải…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Trên thực tế, quận Ninh Kiều đã hội tụ các yếu tố trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ, dịch vụ du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, trung tâm tài chính-ngân hàng, là đầu mối giao thông-vận tải quan trọng của TP Cần Thơ và của cả khu vực ĐBSCL. Vị trí địa kinh tế tạo nên những lợi thế so sánh của trung tâm đô thị Ninh Kiều. Về kinh tế, đó là hệ thống quốc lộ, sân bay quốc tế, cảng biển, trung tâm điện lực cấp vùng bao quanh. Hầu như tất cả các trung tâm tài chính và ngân hàng thương mại đều mở chi nhánh tại Ninh Kiều. Quanh quận Ninh Kiều có năm siêu thị góp phần bình ổn giá, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng trước cơn sốt giá cả năm 2011. Các dịch vụ du lịch miệt vườn, sông nước Cửu Long lấy Ninh Kiều làm điểm đến và trung chuyển đi các tỉnh ĐBSCL. Trung tâm giáo dục, y tế bậc nhất của ĐBSCL đứng chân trên địa bàn quận Ninh Kiều. Hiện nay, có khoảng 120 nghìn sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Những năm gần đây, Ninh Kiều liên tục diễn ra các sự kiện trọng đại như Diễn đàn biến đổi khí hậu, Liên hoan du lịch với chủ đề “sông nước, miệt vườn Nam Bộ”, Ngày Hội Văn hóa – Du lịch các nước tiểu vùng sông Mê Công, Lễ hội Thủy sản Việt Nam lần thứ nhất, hội nghị hợp tác đầu tư ĐBSCL… và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Cho thấy, địa bàn Ninh Kiều thích hợp để tổ chức các hoạt động đối nội và đối ngoại quan trọng của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Bởi vậy, Ninh Kiều xứng tầm phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế – xã hội của TP Cần Thơ.

* Thực hiện Nghị quyết năm 2011 của Thành ủy, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng của thành phố Cần Thơ đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 được 7.552,8 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch HĐND thành phố giao. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2011 được 1.311 triệu USD, vượt 24,9% kế hoạch, tăng 16,8% so năm 2010, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1.275 triệu USD, vượt 25,3% kế hoạch, mặt hàng chủ lực vẫn là gạo, cá.

* Năm 2011, ngành du lịch thành phố Cần Thơ tiếp đón và phục vụ gần một triệu lượt khách lưu trú, doanh thu đạt 720 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2010.

* Năm 2011, thu nhập bình quân lao động khu vực nông thôn Cần Thơ đạt 25 triệu đồng/năm, tăng 18% so năm 2008. Trong giai đoạn 2009 – 2010, hơn 68.000 lao động nông thôn của Cần Thơ được đào tạo nghề và hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%. Tỷ lệ hộ nghèo của Cần Thơ năm 2000 là 17% đã giảm xuống còn 6,6% vào năm 2011. Thông qua chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1, chính quyền thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ người dân 4.366 căn hộ.

* Các huyện nông thôn của Cần Thơ đã có 34/36 xã có đường ô-tô đến trung tâm, tăng 14 xã so năm 2008. Tổng kinh phí thực hiện công trình giao thông nông thôn của Cần Thơ từ năm 2009 đến nay đạt 331 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 41% tổng kinh phí.

* 100% số xã, ấp của Cần Thơ có điện lưới quốc gia, với 639,51 km đường dây trung thế và 1.705,8 km đường dây hạ thế. Sản lượng điện thương phẩm phục vụ khu vực nông thôn hằng năm đạt mức tăng trưởng bình quân 13%. Tỷ lệ hộ dân có điện ở nông thôn đạt 98,3%, tăng 1,5% tổng số hộ (so năm 2008), trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 95%.

* Thực hiện an sinh xã hội, thành phố giải quyết việc làm cho 51.400 lao động, đạt 102% kế hoạch, đào tạo nghề cho 35.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2011, thành phố Cần Thơ xây dựng 1.621 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, vượt 30,72% kế hoạch.

* Năm năm qua, thành phố Cần Thơ kết nạp thêm 10 nghìn đảng viên mới.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ làm tốt công tác an sinh xã hội năm 2011

Đi đôi với hoạt động kinh doanh, Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ là đơn vị luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Xác định phương châm “hướng về cộng đồng và xã hội”, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã nỗ lực đóng góp xây dựng trường học, ủng hộ Quỹ khuyến học cấp phát học bổng, tập vở, cặp cho học sinh; hỗ trợ bệnh nhân nghèo phẫu thuật tim, tặng xe lăn và hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh thương tâm; thực hiện thường xuyên công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng việc đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết; hỗ trợ các tổ chức từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng trong năm 2011.

TRUNG KIÊN
Theo Nhandan