Thứ hai,  10/05/2021

Năm 2012, phấn đấu dạy nghề cho 600 nghìn lao động nông thôn

Sáng 11-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và kế hoạch triển khai năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg chủ trì hội nghị.Trong hai năm (2010 - 2011), cả nước đã tổ chức dạy nghề cho 798.240 LĐNT theo đề án; trong đó: 46% học các nghề nông nghiệp và 54% học các nghề phi nông nghiệp. Cơ cấu nghề có sự chuyển biến tích cực, số lượng LĐNT học nghề phi nông nghiệp có xu hướng tăng, từ 51% năm 2010 lên 56% năm 2011. Tỷ lệ LĐNT có việc làm sau học nghề ở 54 tỉnh, thành phố (có báo cáo về chỉ tiêu này) đạt hơn 70%; cơ bản hoàn thành việc tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho LĐNT, xây dựng được một số mô hình tiên tiến...Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu chín địa phương chưa...
Sáng 11-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và kế hoạch triển khai năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg chủ trì hội nghị.

Trong hai năm (2010 – 2011), cả nước đã tổ chức dạy nghề cho 798.240 LĐNT theo đề án; trong đó: 46% học các nghề nông nghiệp và 54% học các nghề phi nông nghiệp. Cơ cấu nghề có sự chuyển biến tích cực, số lượng LĐNT học nghề phi nông nghiệp có xu hướng tăng, từ 51% năm 2010 lên 56% năm 2011. Tỷ lệ LĐNT có việc làm sau học nghề ở 54 tỉnh, thành phố (có báo cáo về chỉ tiêu này) đạt hơn 70%; cơ bản hoàn thành việc tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho LĐNT, xây dựng được một số mô hình tiên tiến…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu chín địa phương chưa có Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 phải nhanh chóng xây dựng, đây là cơ sở để xác định kế hoạch dạy nghề cho LĐNT. Yêu cầu các địa phương tăng cường các nguồn lực, nhân rộng mô hình điểm, tăng cường truyền thông tới LĐNT… để hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề cho 600 nghìn LĐNT trong năm 2012. Đây là thách thức lớn khi các địa phương phải tăng gấp 1,5 lần số LĐNT được đào tạo năm 2011. Về phía T.Ư, nhanh chóng rà soát lại các chính sách đã ban hành, có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp thực tế hiện nay…

Theo Nhandan