Thứ sáu,  14/05/2021

Xây dựng đề án huy động nguồn lực vàng phục vụ phát triển xã hội

Sáng 12-1, tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã có cuộc đối thoại trực tuyến, giải đáp các vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng,... góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Theo Thống đốc, trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2011, Việt Nam đã giữ ổn định được tỷ giá và thị trường ngoại hối. Hiện NHNN đang điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nâng cao giá trị đồng Việt Nam. Ngoài ra, với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh", NHNN cũng đang xây dựng đề án huy động nguồn lực vàng phục vụ phát triển xã hội. Trước những băn khoăn của nhân dân về việc độc quyền của thương hiệu vàng miếng SJC sau khi có Nghị định quản lý thị trường vàng, Thống đốc khẳng định, nét khác trong quy định mới của Chính phủ là Nhà nước độc quyền về sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa...
Sáng 12-1, tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã có cuộc đối thoại trực tuyến, giải đáp các vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng,… góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Thống đốc, trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2011, Việt Nam đã giữ ổn định được tỷ giá và thị trường ngoại hối. Hiện NHNN đang điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nâng cao giá trị đồng Việt Nam. Ngoài ra, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”, NHNN cũng đang xây dựng đề án huy động nguồn lực vàng phục vụ phát triển xã hội. Trước những băn khoăn của nhân dân về việc độc quyền của thương hiệu vàng miếng SJC sau khi có Nghị định quản lý thị trường vàng, Thống đốc khẳng định, nét khác trong quy định mới của Chính phủ là Nhà nước độc quyền về sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sáp nhập SJC vào NHNN. Thống đốc khẳng định, NHNN không có chức năng kinh doanh, sản xuất vàng trang sức, do vậy, NHNN chỉ lấy phần sản xuất vàng miếng của công ty này, cụ thể là xưởng in – dập ra loại vàng miếng này. NHNN sẽ chi phối về mặt sản xuất, nguyên liệu, kế hoạch sản xuất và quản lý sản phẩm thành phẩm, còn toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác của SJC vẫn là của SJC. Như vậy, nhãn hiệu vàng miếng SJC sẽ không phải của công ty SJC mà là của Nhà nước.

Theo Nhandan