Thứ ba,  11/05/2021

Bình Gia: 1530 suất quà tết cho các đối tượng chính sách

LSO - Nhằm giúp các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện tổ chức ăn tết Nguyên đán Nhâm Thìn, huyện Bình Gia tiếp nhận và trao 1530 suất quà cho các đối tượng trên. Cụ thể, tiếp nhận và trao 562 suất quà của Chủ tịch nước trị giá 117 triệu đồng, chuyển 566 suất quà tặng của tỉnh trị giá 169,8 triệu đồng cho đối tượng người có công, 2 suất quà của lãnh đạo tỉnh cho gia đình chính sách trị giá hơn 1 triệu đồng, 200 xuất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quỹ bảo trợ trẻ em huyện, 200 suất quà từ nguồn kinh phí vận động của tỉnh (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Ngoài ra, thực hiện công văn của Sở Lao động thương binh xã hội về việc tổ chức cứu trợ xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, UBND huyện Bình Gia đã tổ chức rà soát, thống kê và tổ chức hỗ trợ cho 827 hộ gia đình bị mất mùa, thực sự thiếu lương thực dịp tết với...

LSO – Nhằm giúp các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện tổ chức ăn tết Nguyên đán Nhâm Thìn, huyện Bình Gia tiếp nhận và trao 1530 suất quà cho các đối tượng trên. Cụ thể, tiếp nhận và trao 562 suất quà của Chủ tịch nước trị giá 117 triệu đồng, chuyển 566 suất quà tặng của tỉnh trị giá 169,8 triệu đồng cho đối tượng người có công, 2 suất quà của lãnh đạo tỉnh cho gia đình chính sách trị giá hơn 1 triệu đồng, 200 xuất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quỹ bảo trợ trẻ em huyện, 200 suất quà từ nguồn kinh phí vận động của tỉnh (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Ngoài ra, thực hiện công văn của Sở Lao động thương binh xã hội về việc tổ chức cứu trợ xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, UBND huyện Bình Gia đã tổ chức rà soát, thống kê và tổ chức hỗ trợ cho 827 hộ gia đình bị mất mùa, thực sự thiếu lương thực dịp tết với 3.630 nhân khẩu (mỗi nhân khẩu được hỗ trợ là 15 kg gạo) để ăn tết.


Công Quân