Thứ ba,  11/05/2021

Triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2012

Sáng 14/1/2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2012. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác năm 2011Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác VH,TT&DL năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Trong năm 2011, toàn ngành đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác kịp thời và đạt được những kết quả tốt. Trong đó đã đề ra những chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của toàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Cụ thể như, tham mưu, tổ chức thành công các sự kiện VH,TT&DL nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm, chú trọng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời...

Sáng 14/1/2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2012. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác năm 2011

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác VH,TT&DL năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Trong năm 2011, toàn ngành đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác kịp thời và đạt được những kết quả tốt. Trong đó đã đề ra những chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của toàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Cụ thể như, tham mưu, tổ chức thành công các sự kiện VH,TT&DL nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm, chú trọng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển; hoạt động dịch vụ, du lịch duy trì được mức tăng trưởng theo mục tiêu đề ra… Qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, môi trường văn hóa lành mạnh của địa phương. Báo cáo cũng nêu ra những mặt chưa được, nguyên nhân, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Hội nghị đã thảo luận, nêu lên những đề xuất, kiến nghị để việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 đạt kết quả. Lãnh đạo ngành và các phòng, ban chức năng đã khái quát, làm rõ các vấn đề nêu ra.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp, thành tựu đạt được của ngành VH,TT&DL vào thành tựu chung của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: chú ý tới việc thực hiện văn minh trong cưới xin, tang lễ; trong lĩnh vực thể thao, văn nghệ cần chú ý phát triển nhân tài. Đối với lĩnh vực du lịch, tập trung vào các khu du lịch Mẫu Sơn, Nhất, Nhị, Tam Thanh và khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong các loại hình du lịch… Đi đôi với đó, ngành cần làm tốt các nhiệm vụ, công tác khác được giao, trong đó có việc phát triển khu du lịch Mẫu Sơn.
Tại hội nghị cũng đã diễn ra việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch làm Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL. Kết thúc hội nghị là công tác thi đua khen thưởng năm 2011. Đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Hoàng Thịnh