Thứ ba,  11/05/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 2012

LSO- Ngày 13/1/2012, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, đường Quang Trung, thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn (LSTC) đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2012. Lãnh đạo Sở GTVT trao thưởng cho các cá nhân công ty CPTV Xây dựng giao thông Lạng Sơn có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2011.Trong năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, với 190 hợp đồng/150 công trình thuộc các nguồn vốn đầu tư xây dựng khác nhau, doanh thu đạt trên 22 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2012, công ty phấn đấu đạt doanh thu 25 tỷ đồng, từ các sản phẩm truyền thống như: tư vấn thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư, tư vấn giám sát thi công…Đồng thời tăng cường hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất của công ty, mở rộng lĩnh vực...

LSO- Ngày 13/1/2012, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, đường Quang Trung, thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn (LSTC) đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2012.
Lãnh đạo Sở GTVT trao thưởng cho các cá nhân công ty CPTV Xây dựng giao thông Lạng Sơn có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2011.

Trong năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, với 190 hợp đồng/150 công trình thuộc các nguồn vốn đầu tư xây dựng khác nhau, doanh thu đạt trên 22 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2012, công ty phấn đấu đạt doanh thu 25 tỷ đồng, từ các sản phẩm truyền thống như: tư vấn thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư, tư vấn giám sát thi công…Đồng thời tăng cường hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất của công ty, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ngoài ra, triển khai hiệu quả công tác cán bộ, tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.


Công Quân