Thứ ba,  11/05/2021

30 tỷ đồng xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo tại Bến Tre

Lightbox linkBàn giao các công trình cầu giao thông nông thôn, trường học, nhà ở cho hộ nghèo tại Bến Tre. Ngày 15- 1, tại Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức khánh thành và bàn giao hơn 300 công trình cầu giao thông nông thôn, trường học và nhà ở cho các hộ nghèo.Các công trình được bàn giao gồm: sáu cầu giao thông nông thôn trị giá 12 tỷ đồng, ba trường học trị giá ba tỷ đồng và 300 nhà ở cho hộ nghèo trị giá 4,5 tỷ công xây dựng tại các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Chợ Lách, Châu Thành, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cầy Bắc. Toàn bộ kinh phí do VietinBank tài trợ.Theo ông Phạm Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank, những năm qua đơn vị đã đóng góp hơn 33,5 tỷ đồng vào các chương trình an sinh xã hội tại Bến Tre. Năm 2012, Ngân hàng tiếp tục tài trợ 30 tỷ đồng xây dựng công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà ở tại...
Ngày 15- 1, tại Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức khánh thành và bàn giao hơn 300 công trình cầu giao thông nông thôn, trường học và nhà ở cho các hộ nghèo.

Các công trình được bàn giao gồm: sáu cầu giao thông nông thôn trị giá 12 tỷ đồng, ba trường học trị giá ba tỷ đồng và 300 nhà ở cho hộ nghèo trị giá 4,5 tỷ công xây dựng tại các huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Chợ Lách, Châu Thành, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cầy Bắc. Toàn bộ kinh phí do VietinBank tài trợ.

Theo ông Phạm Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank, những năm qua đơn vị đã đóng góp hơn 33,5 tỷ đồng vào các chương trình an sinh xã hội tại Bến Tre. Năm 2012, Ngân hàng tiếp tục tài trợ 30 tỷ đồng xây dựng công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà ở tại tỉnh.

Theo Nhandan