Thứ bảy,  15/05/2021

Ðối thoại trực tuyến về hoạt động tài chính

Ngày 17-1, tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã có cuộc đối thoại trực tuyến, giải đáp các vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tài khóa; thu chi ngân sách, vấn đề thuế, quản lý giá cả, thị trường,...Trong suốt 105 phút đối thoại, Bộ trưởng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc cả nước tập trung nhiều nhất vào nhóm vấn đề thắt chặt chi tiêu kiềm chế lạm phát; sử dụng tài sản công, đầu tư công, vấn đề giá và quản lý giá, thực thi pháp luật về thuế, chính sách tài khóa và mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thu nhập của người lao động trong mối quan hệ tăng lương, tăng giá. Trong đó, vấn đề về quản lý giá (đặc biệt là giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, có ảnh hưởng sâu rộng đến người tiêu dùng như giá xăng, giá điện,.. ) được độc giả đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Tài chính bày tỏ mong muốn đồng bào cả nước vững tin vào sự chỉ đạo, điều hành...
Ngày 17-1, tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã có cuộc đối thoại trực tuyến, giải đáp các vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tài khóa; thu chi ngân sách, vấn đề thuế, quản lý giá cả, thị trường,…

Trong suốt 105 phút đối thoại, Bộ trưởng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc cả nước tập trung nhiều nhất vào nhóm vấn đề thắt chặt chi tiêu kiềm chế lạm phát; sử dụng tài sản công, đầu tư công, vấn đề giá và quản lý giá, thực thi pháp luật về thuế, chính sách tài khóa và mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thu nhập của người lao động trong mối quan hệ tăng lương, tăng giá. Trong đó, vấn đề về quản lý giá (đặc biệt là giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, có ảnh hưởng sâu rộng đến người tiêu dùng như giá xăng, giá điện,.. ) được độc giả đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Tài chính bày tỏ mong muốn đồng bào cả nước vững tin vào sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, vào những cố gắng của Bộ trong điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01 của Chính phủ và nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách năm 2012.

Theo Nhandan